Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διάλεκτοι και Εκπαίδευση: Το ιδίωμα των Ιωαννίνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2155116
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσόκα Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Τα θηλυκά σε -ος και τα προβλήματα στην κατάκτησή τους από μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σιδεράτου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Η προφορική διορθωτική ανατροφοδότηση ανά επίπεδο γλωσσομάθειας σε ενήλικες μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ανά γλωσσικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λιδωρίκη Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Η ετυμολογία στην ελληνική γλώσσα - Μία διδακτική πρόταση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775302
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φουφουδάκη Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

5. «Η διάρκεια των στοιχείων των συλλαβών /en/ και /ne/ σε σχέση με τον ρυθμό ομιλίας, τον λεξικό τόνο, τη θέση της λέξης στην πρόταση και την εστίαση»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774969
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δημουλά Ηλέκτρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Φωνολογία και συλλαβική δομή. Τα ελληνικά τριβόμενα σύμφωνα στο πλαίσιο της συλλαβής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774979
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαναγιώτου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Αντιπαραβολική μελέτη των φωνηεντικών φθόγγων της Ελληνικής παραγόμενων από Έλληνες και δίγλωσσους Αμερικανούς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815014
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καρκάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

8. Μορφολογική Επίγνωση και Ορθογραφημένη Γραφή στα Αριθμητικά Επίθετα και Ουσιαστικά σε Μαθητές Στ' Τάξης Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814637
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαγκανά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

9. Τα ρηματικά παραγωγικά επιθήματα: η κατάκτησή τους από μαθητές Δ΄και Ε΄τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814946
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χάβου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα

10. Συνήθη λάθη των μαθητών γενικού λυκείου στη σύνταξη των αποθετικών ρημάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814964
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ματσούκα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα

11. Η γλώσσα στην πεζογραφία του Γεωργίου Βιζυηνού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Αντωνίνη Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

12. Η έννοια του εγγραμματισμού στο μάθημα της Ιστορίας. Κειμενογλωσσολογικές παρατηρήσεις στο σχολικό βιβλίο της Στ' δημοτικού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676738
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Νίππη Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

13. Περιγραφικός Λόγος. Η περιγραφή προσώπου σε γραπτά μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1670651
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
ΔΕΡΒΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

14. Οι νεολογισμοί και οι λειτουργίες τους στον διαφημιστικό λόγο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668129
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κασιμάτη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

15. Αντίληψη ομόηχων γλωσσικών τύπων από φοιτητές σε σχέση με τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τύπου στη Νέα Ελληνική.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σταυρουλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017

16. Η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε –ος από μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Ανάλυση λαθών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2216180
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πατσέα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

17. Αντιλήψεις των διδασκομένων της Ελληνικής ως Γ2 επιπέδου Α2 σχετικά με το μεταφορικό λεξιλόγιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαζέκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

18. «Ιστορικό διακείμενο και λογοτεχνία: Θεωρία, έρευνα σε μαθητές Λυκείου και διδακτική αξιοποίηση.»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285339
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μεγαγιάννης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

19. Λέξεις με προθήματα: παράγωγες ή σύνθετες; Οι απόψεις των φοιτητών θεωρητικών σπουδών ως προς την ορολογία και την κατηγοριοποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2268443
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κεφάλα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017

20. Φαινόμενα συνάρθρωσης της νέας ελληνικής και η κατάκτησή τους από ρωσόφωνους ομιλητές: Η ηχηροποίηση του άηχου συριστικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2267832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσιώρη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2017