Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η ιστορική εξέλιξη των δομών προνοιακής στήριξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Με έμφαση στην περίπτωση των Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817087
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κολιού Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Αυτοαντίληψη και Κοινωνικοοικονομικό Υπόβαθρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φακή Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Το κοινωνικό έργο, η λειτουργία και οι κοινωνικο-ιστορικές καταβολές των παιδικών κατασκηνωτικών δομών: Μελέτη περίπτωσης των κατασκηνώσεων "Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707420
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσιαπάρα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018

4. Ο ρόλος των βιβλίων της Γλώσσας, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Θρησκευτικών και Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Στ΄τάξης του Δημοτικού στην Πολιτική Κοινωνικοποίηση του παιδιού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768817
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φουρτούνη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Η "Απώλεια" στην Παιδική Ηλικία και η Αντιμετώπισή της

Διπλωματική Εργασία uoadl:1649898
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Μελισόβα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία

6. Η ιδιότητα του πολίτη στα σχολικά εγχειρίδια της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502256
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κουφιώτη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία

7. Πολιτικές διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση. Διεθνής και ελληνική εμπειρία και προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2154026
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Πήλιουρα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017

8. Η παιδική ηλικία στο ελληνικό θέατρο για παιδιά και στον κινηματογράφο κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1945-1974)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2194330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βλάχου Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Κοινωνικό - ιστορική προσέγγιση των εκπαιδευτικών δομών πριν απο το Δημοτικό Σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2194980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πλατανιά Χρυσαυγή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: η περίπτωση της Σιβιτανιδείου Σχολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2286257
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καβαλάρη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην Ελλάδα-Ιστορική αναδρομή, εξέλιξη και προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δρακοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία

12. Διαγενεακή Μεταβίβαση της Φτώχειας Ανάμεσα σε Τρεις Γενεές: Η Περίπτωση των Καλαβρύτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873456
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φιλιππακοπούλου Θεώνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Δράσεις εφαρμοσμένου θεάτρου με στόχο την ευαισθητοποίηση παιδιών και εκπαιδευτικών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.Μελέτη περίπτωσης: το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849956
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αγγέλη Ναυσικά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Πολιτικές εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867498
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τόγια Ασπασία-Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. ''Η Κρίση του Κοινωνικού Κράτους, ο Τρίτος Τομέας και η περίπτωση των Μ.Κ.Ο.''

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866215
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Διακογιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΒΟΝ &ΣΟΦΙΑ ΑΓΚΟΠΙΑΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875615
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. «Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη αλλοδαπών μαθητών, παιδιών μεταναστών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αθανασίου Κλειώ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Σύγχρονες ροές ανηλίκων αλλοδαπών στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών στην ασφαλή ζώνη του Ε.Ε.Σ. στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Ριτσώνας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864650
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πετράκη Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Αναπαραστάσεις της Αγωγής των Κοριτσιών την Περίοδο του Μεσοπολέμου μέσα από Αφηγήσεις Ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819550
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπά Βασιλική Γκλόρια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

20. Ιστορικές και σύγχρονες όψεις του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886152
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κωτσάκη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες