Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Πολιτικοί Σχηματισμοί στη δεκαετία του 1910: Το κόμμα των Εθνικοφρόνων του Δημητρίου Γούναρη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698057
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τζιομάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Μετάβαση των μαθητών του δημοτικού σχολείου από τη διδασκαλία της Μυθολογίας στη διδασκαλία της Ιστορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2841958
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ιατρίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3. «Ανάπτυξη σημασιολογίας σε παιδί με κοινωνική πραγματολογική διαταραχή: Μελέτη περίπτωσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2267828
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Συγγραφέας:
Βασάκου Ινώ-Λευκοθέα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας: Λόγος και Πράξη στη Β΄Εθνική Συνέλευση (1862- 1864)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017

5. Ο λαϊκός πολιτισμός στην Ευέλικτη Ζώνη: Πολιτιστικό πρόγραμμα "Λαογραφική προσέγγιση των μηνών¨για την Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672910
Μονάδα:
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Συγγραφέας:
Κότσαρη Ειρήνη-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Μουσεία – ευρήματα in situ και διδακτική της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της Μήλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καμακάρη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. Ο Πειραιάς της κατοχής και της αντίστασης και μαρτυρίες από τον τοπικό τύπο"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863282
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

8. "Το έργο (2/5/1832- 17/1/1833) των Διοικητικών Επιτροπών της Ελλάδος σε ζητήματα εκκλησιαστικά, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864500
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φραγκοπούλου Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

9. "Το Κραχ του 1929: η πρόσληψη της οικονομικής κρίσης από τον Ελληνικό Τύπο (1929-1932)''

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864503
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ραδαίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

10. Ο κοινοβουλευτικός Ηλίας Ηλιού: 1964-1967

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862837
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Διομήτσα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Οι εθνικές ένοπλες ναυτικές δυνάμεις, η οργάνωση και η λειτουργία τους κατά την οθωνική περίοδο: από την προσαρμογή στην εξέλιξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875066
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τζανής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

12. Από τη συμφωνία της Βάρκιζας στις εκλογές του 1946: κοινωνία και πολιτική στον αθηναϊκό τύπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875135
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λέντζιου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

13. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876398
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καρανικόλα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

14. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Κοκκινιά (Νίκαια του Πειραιά) και ο Προσφυγικός Κόσμος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γλαρέλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

15. «Η Δίκη των Έξι (1922) και ο Τύπος της εποχής»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραπέτρου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

16. Πολιτικός Λόγος και Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις 1895, 1899, 1913

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866805
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Διακογεωργίου Αικατερίνη-Παναγιούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

17. Η διαπολιτισμικότητα στη διδασκαλία της ιστορίας στην α’θμια εκπαίδευση: πηγές, μαρτυρίες, βίωμα και ενσυναίσθηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878854
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Ραφαηλοζωή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

18. Οι εφημερίδες του Αγώνα, το περιεχόμενο και οι αποτυπώσεις τους στις εμπερίστατες συνθήκες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879132
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μήνας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

19. "Ληστές-Ληστεία και κοινωνία στον Ελλαδικό χώρο κατά την οθωνική περίοδο"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880650
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ράμμος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

20. Η βιωμένη πραγματικότητα του μετώπου: Οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) μέσα από επιστολές και ημερολόγια Ελλήνων στρατιωτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γιάλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία