Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πασάλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Κριτική θεώρηση της προσέγγισης της έννοιας του κλάσματος στο νέο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Ε' τάξης Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δημητρακάκη Σοφία-Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Τα ημερολόγια διαφόρων λαών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δερμάνη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. Αντιμετώπιση Ρεαλιστικών Προβλημάτων από μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773182
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χεινοπώρου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Άτυπες Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων Αναλογικής Σκέψης από Μαθητές Πέμπτης Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2771428
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χατζηβασιλείου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. Το άγχος και οι στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά, καθώς και οι πεποιθήσεις ως προς τη διδασκαλία των Μαθηματικών, των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπάζιου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Η ανάπτυξη μιας αρχικής κατανόησης του κλάσματος ως πολλαπλασιαστικής σχέσης ποσοτήτων-Μελέτη μιας μαθήτριας 3ης Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δούκα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Χειρισμός προβλημάτων "διαίρεσης με υπόλοιπο" από μαθητές της Δ΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σανιδά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

9. Η ισοδυναμία των κλασμάτων μέσω της ερμηνείας του πηλίκου: Ένα πείραμα σχεδιασμού με μια μαθήτρια της Ε’ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881013
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Φραγκίσκου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Παρανοήσεις και δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην αυξομείωση ποσοστών και στην έννοια του ποσοστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867011
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ρούτουλας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

11. Η ανάπτυξη και ενίσχυση της κατανόησης της πρόσθεσης των ετερώνυμων κλασμάτων: Η περίπτωση μιας μαθήτριας ΣΤ' δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ριφιώτη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Η ανάπτυξη πολλαπλασιαστικής σκέψης δύο μαθητών Β΄δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκαβογιάννη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Η στήριξη μιας αρχικής κατανόησης της ισοδυναμίας των κλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864994
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σακελλάρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Παρανοήσεις των μαθητών της Στ’ Δημοτικού σχετικά με την έννοια του «Εμβαδού»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1673421
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κουσουλή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

15. Η στήριξη μιας μαθήτριας Δ΄ Δημοτικού στην προσέγγιση της ισοδυναμίας κλασμάτων: Ένα διδακτικό πείραμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραμίχαλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Στήριξη μιας Μαθήτριας Στ΄ Δημοτικού για την Κατανόηση του Πολλαπλασιασμού Κλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703638
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Μπίκινη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. "Κατανοώντας τον αλγόριθμο της κάθετης διαίρεσης": Μία διδακτική πρόταση για την Γ΄Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707532
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καράλης Περίανδρος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. Η κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2191059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Γιαννακάκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017