Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Διδασκαλία του Πολλαπλασιασμού στη Β’ Δημοτικού με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2745755
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κοσμοπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775198
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λιανού Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Διαμορφωτκή Αξιολόγηση του παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας: Μια βόλτα στην παλιά Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2816752
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Διδασκαλία της Γεωγραφίας της ΣΤ' δημοτικού με εργαλεία ΤΠΕ και της εφαρμογής Layar Creator

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703619
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ηλίας Κότσιρας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Η χρήση των βιβλίων Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση: Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας βασισμένης στην εικόνα για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄τάξης "Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γούλιου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Διαχείριση ψηφιακής γνώσης και πληροφορίας: εμπειρική μελέτη σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818882
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ειρήνη Θάνου
Έτος εκπόνησης:
2018

7. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο: «Ενώνω το διαφορετικό» για τη διδακτική προσέγγιση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2109448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Καραμέτου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017

8. Σύγχρονες θεωρήσεις και εφαρμογές στη διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2194993
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Στρούμπα Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

9. Η αξιοποίηση των φορητών (κινητών) συσκευών στην πρώτη σχολική ηλικία: Μια μελέτη περίπτωσης σε σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285425
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πάλλα Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Η εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση του υπολογιστή και εν γένει της τεχνολογίας,από την σκοπιά της αυτορυθμιζόμενης μάθησης και των πολιτισμικών επαφών και συγκρίσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195048
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πισιμίση Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Ασφαλής πλοήγηση και χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2170957
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Σταυριανέα Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2017

12. Η παιδαγωγική αξιοποίηση του παιδικού-νεανικού κινηματογράφου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2210985
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κυριακοπούλου Τάνια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Παραγωγή γραπτού λόγου και ψηφιακής αφήγησης σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού με τη χρήση διαδραστικού πίνακα: Πιλοτική εφαρμογή στη Β’ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Παυλίδου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2017

14. Η διδασκαλία της βυζαντινής τέχνης στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860317
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σιλιβέστρου-Βιλτσίου Τζωρτζέτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μία έρευνα-δράση στη σχολική τάξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880917
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζώη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Τεχνολογίες ΠΕ και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Η περίπτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ https://pesypproject.weebly.com

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874866
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τασούλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. Ανεστραμμένη Τάξη στη Γεωγραφία: Μια μελέτη περίπτωσης στην Ε΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σπυρούλια Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. «Η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα Δράσης στο μάθημα της Γλώσσας της Δ’ Δημοτικού»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864464
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Στάικου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

19. Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γλώσσας και τη βελτίωση του γραπτού λόγου των μαθητών. Μια μελέτη περίπτωσης στη σχολική τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867592
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γιοβά Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

20. Φυσικές επιστήμες και ΤΠΕ στην εκπαίδευση με έμφαση στις προσομοιώσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865342
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Τσιγγούνης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση