Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ενσωμάτωση σύγχρονων ηλεκτρονικών στοιχείων και τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Φυσικών στην ύστερη Πρωτοβάθμια και πρώιμη Γυμνασιακή Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729746
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ελευθερίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Κατασκευή και Διδακτική Αξιοποίηση του Hydrobot από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς, στο Πλαίσιο μιας Εκπαίδευσης STEM με Στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2772390
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μαρώση Κανέλλα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Η αξιοποίηση άτυπων πηγών μάθησης (ντοκιμαντέρ επιστήμης) στη διδασκαλία εννοιών του Ηλιακού Συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768895
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βρεττοπούλου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον εμβολιασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817075
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Ραγκούση Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. η υδροστατική πίεση, η άνωση και η πλεύση στη γυμνασιακή εκπαιδευτική διαδικασία - δημιουργία φύλλων εργασίας και πρωτότυπων ιδιοκατασκευών, σε συσχέτιση με την επιστημονική μυθοπλασία και τις σύγχρονες τεχνολογίες ως μια εφαρμογή STEM

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Η διδασκαλία της Ορογένεσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βαρουτά Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού (Design Βased Learning) στις φυσικές επιστήμες: Αξιοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης με στόχο τη μέτρηση (α) της μεταβολής του ενδιαφέροντος για τη φυσική των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου και (β) της γνωστικής εξέλιξής τους, συγκριτικά με μια καθοδηγούμενη ανακαλυπτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810691
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χιώνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

8. Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Βιοεπιστημών για την απόκτηση διατροφικών γνώσεων και την κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666102
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κασκαφέτου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. «Διαμορφώνοντας μικρούς ερευνητές: Διερεύνηση και κατανόηση εννοιών των Γεωεπιστημών σε εργαστήρια μουσείων ως μορφή άτυπης εκπαίδευσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Γούλα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Μελέτη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε οργανωμένους χώρους μη τυπικής μάθησης των Φυσικών Επιστημών: Η περίπτωση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1667948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Στριλιγκά Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Η ένταξη των δορυφορικών εικόνων στην εκπαίδευση: Εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού της ESA «Κλιματική αλλαγή και παγετώνες» - Διδακτικές προτάσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1667850
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Καρατζά Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SCRATCH ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2216167
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γνεσούλη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Η παιδεία και οι επιστήμες στην προοπτική της αναζήτησης της αλήθειας στον ''Ηθικό ή περί παιδείας'' του Θεοδώρου Μετοχίτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2231669
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μουσαφείρης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017

14. Ιδιοκατασκευές υψηλού κόστους Εκπαιδευτικών Πειραματικών Διατάξεων με απλά υλικά και Δημιουργία Φύλλων Εργασίας – Εφαρμογή στην μηχανή Van der Graaf

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705882
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Πρόταση Ψηφιακού Σεναρίου ως Προσχεδίου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τις Δομές της Ύλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Βενιζέλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες