Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ενσυναίσθηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και η επίδρασή της στις σχέσεις με τους μαθητές τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819000
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χρέμου Παγώνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παιδαγωγική ψυχολογία

2. Κινητικές δυσκολίες και δυσαριθμησία: μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503498
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Παναγιωτίδου Δέσποινα-Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

3. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668085
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Καραβοκύρη Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

4. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668292
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Παινέση Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

5. Γνωστική Παρεμβολή με τη χρήση του Συναισθηματικού Stroop και Μαθησιακές Δυσκολίες: Σύγκριση με τυπικά παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κιρκινέζη Γαλήνη-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Διγλωσσία: λεκτική και πρακτική νοημοσύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328428
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Μπεναρδή Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. Οι μαθησιακοί τύποι στην εκμάθηση της Μεθόδου Braille και της Νοηματικής Γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1398809
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Αντωνίου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα