Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα λεκτικά μαθηματικά προβλήματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σπανούδη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Ικανότητα Κατασκευής Μαθηματικών Προβλημάτων από Μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2770093
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καραγιάννης Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Μάθηση και διδασκαλία στα ποσοστά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπογιατζόγλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. AR U Safe: Η Εκπαίδευση της ασφαλούς χρήσης των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο μέσω επαυξημένου έντυπου υλικού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Καμπουράκη Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Εκπαίδευση και Διαδίκτυο: Οι κίνδυνοι που ενέχει για τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666184
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Σαγρή Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Παιδαγωγικές θεωρήσεις διδασκαλίας με νέες εφαρμογές των Open Educational Resources

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πιτσαδιώτη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Επίδοση και στρατηγικές των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού σε προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2194451
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκάτζιου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2017

8. «Δημιουργία μιας εφαρμογής φορητής επαυξημένης πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας: Η περίπτωση του παιχνιδιού “Salamis”».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2303772
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Λαμπρόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

9. Ηλεκτρονική εκπαίδευση και μάθηση υποστηριζόμενη από πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης και ασύρματες φορητές συσκευές (Mobile Learning)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2702404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μπατσούλη Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Ασφαλής πλοήγηση και χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2170957
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Σταυριανέα Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2017

11. Η χρήση των ΤΠΕ στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά κατά Van Hiele στη Β’ τάξη: Η προπαίδεια του 11

Διπλωματική Εργασία uoadl:2315272
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χατζηγεωργίου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017