Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Financial development and economic growth in the MENA countries: a panel data approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2785394
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργυρός Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Εισαγωγή της έννοιας του “Smart Beta” και μελέτη της επίδοσης των “Smart Beta” ETFs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819261
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξερνού Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. The contagion effect of the global financial crisis and the european sovereign debt crisis in the fintech companies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812859
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκουμτζή Διονυσία-Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Ομολογιακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2806577
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρασκευάς Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Σχέση μεταξύ απόδοσης κρατικών ομολόγων και βαθμολόγησης τους από τους οίκους αξιολόγησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπερώνης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Financial crisis contagion through ETFs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815648
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θωμαΐδου Αλέξια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. The impact of ECB's unconventional monetary policies on cross-financial-market correlations

Διπλωματική Εργασία uoadl:1725674
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρακωνάκη Εμμανουέλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες

8. Εμπειρική Ανάλυση του Ρόλου της Καινοτομίας στην Οικονομική Μεγέθυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκούτης Επαμεινώνδας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες

9. Αγορά ομολόγων και ειδήσεις: η περίπτωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2333029
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017

10. Δίαχείρηση κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850632
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουράκου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες