Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ανάλυση τρομοκρατικών χτυπημάτων στον ελλαδικό χώρο κατά τα έτη 1970-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Employment status moderates the relationship between LinkedIn users’ personality and LinkedIn motives

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819286
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Αναλυτική προσέγγιση της συμπεριφοράς των τιμών του χαλκού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819249
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κριμιζάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Wearable technology and health care analytics

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818774
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγγίδου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Οι προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού μέσω της εφαρμογής πρακτικών για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819182
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάχος Βίκτωρ-Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Το Bitcoin ως εναλλακτικό μέσο συναλλαγής. Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του στο διεθνές τραπεζικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολοφούση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη: Η επίδραση των δημοσίων δαπανών για ηλικιωμένους στο δημόσιο χρέος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819297
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουρατίδης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Ανεργία στην Ευρώπη : η επίδραση της φορολόγησης της εργασίας στην ανεργία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819258
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βραχάτης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Δημιουργοί Περιεχομένου – Influencers : Η επίδραση που ασκούν στην αγοραστική απόφαση των καταναλωτών και κατ’ επέκταση στις πωλήσεις των προϊόντων που προωθούν μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818752
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σάκκουλα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

10. Μάνατζμεντ μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών οργανισμών και ο ρόλος του μάρκετινγκ. Η περίπτωση του ελληνικού μουσείου πληροφορικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818829
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλαματά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Inflation targeting πολιτικές και οικονομική ανάπτυξη: Μελέτη περίπτωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815574
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κύρκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Περιγραφή και ανάλυση του Cloud Computing στον κλάδο του εμπορίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819380
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φούφα Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Οικονομικές επιπτώσεις της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819482
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκιώκα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Prescriptive analysis for spatial signals restoration by piecewise monotonic approximation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819799
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητριάδης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Ανάλυση δεδομένων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815499
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψυχογιός Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Text mining: social network analysis for predicting consumer's trends within the IT industry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήνωνος Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. The impact of card payments on the income taxes: Evidence from panel analysis in the euro area.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819409
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στάνα Εύα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Η αλληλεπίδραση των κρυπτονομισμάτων και η σχέση τους με ευρώ και χρυσό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819664
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κλάγκος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Υπόδειγμα παλινδρόμησης για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με μακροοικονομικούς παράγοντες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1684353
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βυστάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανάλυση

20. Econometric Analysis for Inbound International Tourism in Greece: A Panel Data Approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819694
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρανίκας Ευθύμιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες