Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Does fraud and corruption nourish in an environment of financial instability like the one of Greece the last 4 years? What are the trends and which solutions do you suggest?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810565
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χουντής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Fraud prevention and detection in co-funded programs: avoidance of double funding"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837265
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

3. Effectiveness of internal audit on company performance: the case of the greek telecommunication industry

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780802
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Continuous auditing as a strategic tool - The case of Piraeus bank group & the merger of the branch networks of 7 banks

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779432
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιδερόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. The role of internal audit in the prevention and detection of fraud

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονομάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. The effects of fraud and corruption in pharmaceutical industry and the role of Internal Audit in operational effectiveness and excellence

Διπλωματική Εργασία uoadl:2682289
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουσσάλης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780605
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κρέστου Έφη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. ‘’The challenges ahead for the audit, the risk management and the compliance functions in the banking system, following the stricter regulatory framework in the anti-money laundering area.’’

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779509
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκλιβάγκος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Critical analysis of IT standards/ frameworks and their use within planning and delivering internal audit engagements

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815617
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Management of internal fraud cases

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779260
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρίβανς Ροβέρτος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

11. Audit Committee Effectiveness – Greek Audit Committee Effectiveness and Alignment with Best Practices

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779245
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγιωτάκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Εσωτερικός Έλεγχος ως βασική λειτουργία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Εποπτική Προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779234
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαιοθόδωρος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Disclosure of Fraud and the effectiveness of indicators to detect counterfeiting on Financial Statements

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάτσιος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Gdpr- Its role and how it affects internal audit

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαευθυμίου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Internal auditing in banking - key drivers of adding value

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836819
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χίου Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: νέες παράμετροι στον 21ο αιώνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούση Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Reasons tempting employees towards fraud, the effects of fraud and the role of internal audit

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κότσαλου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Environmental internal control systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885864
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταλέκος Περικλής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. The role of human resource management in internal auditor effectiveness

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837034
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεσάρης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

20. Effects of audit and financial reporting failures on financial markets

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885967
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκιζάς Σπυρίδων-Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες