Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συγκριτική μελέτη πρακτικών ΕΚΕ στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δριβίλας Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Η επίδραση των IMC (Integrated Marketing Communication) και των CRM (Customer Relationship Management) πάνω στην εταιρική απόδοση και στην απόδοση των οργανισμών του δημοσίου τομέα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820040
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Στρατηγική της ELEPOD (Ελληνικός Επαγγελματικός Οδηγός): μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820376
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτρώτσιου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. "Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον όμιλο «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.». Σύγκριση και σύγκλιση με καλές πρακτικές".

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837102
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τοπούζη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Στρατηγική ανάλυση επιχείρησης: μελέτη περίπτωσης Coffee Island

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836920
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουγκρή Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και εταιρική ευθύνη-η περίπτωση της Γκολνταίρ Κάργκο ΑΕ (Goldair Cargo SA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεληγεώργη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Καινοτομίες για τον ελληνικό τουρισμό: μελέτη περίπτωσης τριών ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γραβουνιώτη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Κλαδική ανάλυση του υποκλάδου της προμήθειας ερευνητικού και διαγνωστικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και οι απόψεις διοικητικών στελεχών αναφορικά με τις προοπτικές του την επόμενη πενταετία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837364
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζωρτζάτος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Στρατηγική ανάλυση ξενοδοχειακών μονάδων με πιστοποίηση Green Key, και σύγκριση πληρότητας πιστοποιημένων και μη ξενοδοχείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καούρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Η οικονομική ύφεση του 2008

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μασγανάς Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Τοπική Αυτοδιοίκηση και κρίση. Συνέπειες της κρίσης στις οικονομικές καταστάσεις Ελληνικού Δήμου (Δήμος Φυλής)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σχίζας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Καινoτομία επιχειρηματικότητα και σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων - Η περίπτωση της Netflix Inc.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζωντήρας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Η χρηματοοικονομική κρίση και η επίδραση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης: Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837071
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαρή Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού σε Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα. Η περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρθενάκη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Καινοτομία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (STARTUP) και χρηματοδότηση τους μέσω V.C

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837045
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγιαννίδου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Αξία επωνυμίας και ικανοποίηση καταναλωτών: Η περίπτωση της Cosmote

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837502
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παυλίδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης Apple στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820352
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεμπέση Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Η εταιρική διακυβέρνηση και οι διαστάσεις της στην ελληνική πραγματικότητα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837609
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γασπαρή Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πριν και μετά την κρίση: ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παριανού Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Η εξυγίανση των τραπεζών στο Ευρωσύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837480
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπακανάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες