Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συγκριτική μελέτη πρακτικών ΕΚΕ στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δριβίλας Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Η επίδραση των IMC (Integrated Marketing Communication) και των CRM (Customer Relationship Management) πάνω στην εταιρική απόδοση και στην απόδοση των οργανισμών του δημοσίου τομέα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820040
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Στρατηγική της ELEPOD (Ελληνικός Επαγγελματικός Οδηγός): μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820376
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτρώτσιου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Χρεοκοπία ή βιωσιμότητα ; το δίλλημα για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχέρεια οικονομικής θέσης εξαιτίας υψηλού δείκτη δανειακής επιβάρυνσης μελέτη περίπτωσης: ΝUTRIART ABEE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661713
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζησαββίδου Αναστασία-Σουζάννα
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΟΥΖΑΝΝΑ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. «Η αντιμετώπιση προβληματικών εργαζομένων, υπό το πρίσμα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, εντός μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818781
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούφης Δημοσθένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Παράγοντες επιτυχίας δράσεων Crownfunding: η περίπτωση του “ACT4GREECE” της Εθνικής Τράπεζας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820337
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Ανάλυση – αξιολόγηση πολιτικού κινδύνου και ασφάλεια των επενδύσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818971
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλαμπάσης Μελέτιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Στρατηγική Ανάλυση της εταιρίας 'NETFLIX'

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820551
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαντής Μιλτιάδης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Στρατηγική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας: η περίπτωση του Δήμου Άργους – Μυκηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820106
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μωρούλης Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η διοίκηση των αλλαγών στο δημόσιο τομέα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680753
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φεγγάρα Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Η ανάπτυξη του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: ειδική περίπτωση μελέτης – στρατηγική ανάπτυξης και διοίκησης ομίλου ΟΤΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711494
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μερτζάνης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Στρατηγική της Ε.Τ.Ε. Α.Ε. σε συνθήκες οικονομικής κρίσης προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πελατών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2662381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελακέζας Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μία επισκόπηση της ελληνικής πραγματικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837651
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπίτσης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Ο ρόλος της τεχνολογικής καινοτομίας στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837649
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταναμπά Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Κατά πόσο είναι εφικτό η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα να υιοθετήσει στοιχεία που αφορούν τη διοίκηση του φινλανδικού και του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνώμονα το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι,το Πανεπιστήμιο la Sorbonne και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακελλάκου Ελπίδα-Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Οι κοινωνικές ευθύνες μιας πολυεθνικής επιχείρησης (MNE) στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837580
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βερούτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Η εξυγίανση των τραπεζών στο Ευρωσύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837480
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπακανάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού σε Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα. Η περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρθενάκη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Διοίκηση, εσωτερική διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων στις Κεντρικές Τράπεζες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820187
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ορφανός Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Disney(Ντίσνεϋ): αποδομώντας το παρελθόν και διαμορφώνοντας το μέλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837560
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βακουφτσή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες