Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πολιτικές διαχείρισης , οι στρατηγικές εξυγίανσης και επίλυσής τους. Η μεγάλη πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779457
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βέκιου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Ανάλυση διακύμανσης τιμών WTI και συσχέτισης με καλάθι συναλλαγμάτων SDR και OPEC

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαχναζαριάν Σάμβελ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών που επηρέασαν τους Οίκους Αξιολόγησης για την περίοδο 2002-2015 στις χώρες της ευρωζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800099
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπασιαρίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα. Οι συνέπειες στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885391
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φασούλη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ασύμμετρη πληροφόρηση. Αποτελούν τελικά μία επαρκή λύση; Ποιά η επίδρασή τους στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885275
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαρμάκη Σοφία-Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. “Οι τρεις αδελφές'' της αξιολόγησης και πως επηρεάζουν οι ανακοινώσεις τους τις τιμές των μετοχών.Μελέτη περίπτωσης: οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μιχαέλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο σε χαρτοφυλάκια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836858
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σινόπουλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Εμπειρική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων στο Γαλλικό Τραπεζικό Σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836841
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Οι παράγοντες που καθορίζουν τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780620
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κονιδάρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Value versus growth στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885440
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπόντης Θωμάς
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Η διαχείριση του ρίσκου ως διαδικασία ενίσχυσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουράτη Γλυκερία-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Κατασκευή Ελληνικού Δείκτη Τεκμαρτής Μεταβλητότητας, Δείκτη Κινδύνου. Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και εμπειρική διερεύνηση αξιοπιστίας του.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836893
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγγελής Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Κρατικά ομόλογα και ασφάλιστρα κινδύνου (sovereign bonds & credit default swaps) περίοδος 2009 - 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836769
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κονταξής Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Value at risk: μεθοδολογία εκτίμησης του κινδύνου και εφαρμογή της σε χαρτοφυλάκιο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836942
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζωγούλα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: Η ψυχολογία των επενδυτών και η επίδρασή της στις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836929
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρέλλης Ιάκωβος-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Διερεύνηση κατά πόσο τα ναυτιλιακά παράγωγα (ffas) αποτελούν αξιόπιστους εκτιμητές των τιμών της φυσικής αγοράς με σκοπό την πρόβλεψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879365
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντολάτος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Η προγνωστική ικανότητα της καμπύλης απόδοσης των κρατικών ομολόγων. Η περίπτωση των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης: Ελλάδα, Ιταλία , Ισπανία, Πορτογαλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885430
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δουλγεράκης Ιάκωβος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Halloween effect and active fund management

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σάμιος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Εκτίμηση (VAR) σε χαρτοφυλάκιο και σύγκριση μεθόδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταμπραντζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στις ελληνικές αγορές πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885518
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωρακόπουλος Παναγίωτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες