Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κατασκευή Ελληνικού Δείκτη Τεκμαρτής Μεταβλητότητας, Δείκτη Κινδύνου. Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και εμπειρική διερεύνηση αξιοπιστίας του.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836893
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγγελής Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: Η ψυχολογία των επενδυτών και η επίδρασή της στις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836929
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρέλλης Ιάκωβος-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Value at risk: μεθοδολογία εκτίμησης του κινδύνου και εφαρμογή της σε χαρτοφυλάκιο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836942
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζωγούλα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Κρατικά ομόλογα και ασφάλιστρα κινδύνου (sovereign bonds & credit default swaps) περίοδος 2009 - 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836769
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κονταξής Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Οι παράγοντες που καθορίζουν τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780620
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κονιδάρης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο σε χαρτοφυλάκια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836858
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σινόπουλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Εμπειρική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων στο Γαλλικό Τραπεζικό Σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836841
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών που επηρέασαν τους Οίκους Αξιολόγησης για την περίοδο 2002-2015 στις χώρες της ευρωζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800099
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπασιαρίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Ανάλυση διακύμανσης τιμών WTI και συσχέτισης με καλάθι συναλλαγμάτων SDR και OPEC

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαχναζαριάν Σάμβελ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πολιτικές διαχείρισης , οι στρατηγικές εξυγίανσης και επίλυσής τους. Η μεγάλη πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779457
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βέκιου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Επενδυτικούς Οργανισμούς: Η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Κατάσταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κότσαλης Ηρακλής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Επιπτώσεις των μέτρων μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής στα κυριότερα νομίσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλόγρηας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Εισαγωγή στα Ναυτιλιακά παράγωγα και ανάλυση του Baltic Dry Index ως προπορευόμενος οικονομικός δείκτης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880316
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαπαναγής Γιάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Halloween effect and active fund management

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σάμιος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Η διαχείριση του ρίσκου ως διαδικασία ενίσχυσης της στρατηγικής των επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουράτη Γλυκερία-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. “Οι τρεις αδελφές'' της αξιολόγησης και πως επηρεάζουν οι ανακοινώσεις τους τις τιμές των μετοχών.Μελέτη περίπτωσης: οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μιχαέλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Διερεύνηση κατά πόσο τα ναυτιλιακά παράγωγα (ffas) αποτελούν αξιόπιστους εκτιμητές των τιμών της φυσικής αγοράς με σκοπό την πρόβλεψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879365
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντολάτος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες