Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η αγορά των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814135
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρμενιάκου-Σπυροπούλου Αικατερίνη-Άρτεμις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Συνταγογραφικές συνήθειες: γενόσημα έναντι πρωτοτύπων. Η περίπτωση του ιδιωτικού νοσοκομείου «Μητέρα».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813696
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μποσνιάκου Αμοέλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπηλιωτοπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Σύστημα Λογαριασμών Υγείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Οικονομικής κρίσης, 2009-2016. Ο δρόμος προς αποτελεσματικές πολιτικές υγείας;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812807
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πιστόλλα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. (Μελέτη περίπτωσης: Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημακάκου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815535
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλεξάτου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Δημιουργία εργαλείου μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών: εφαρμογή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Κ.Α.Τ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883511
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σωτήρχου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Ο Ρόλος του Τρίτου Τομέα κατά την περίοδο της κρίσης - μέτρηση ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων και πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883396
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκουντούμας Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Οι ανθρώπινοι πόροι στα νοσοκομεία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής στα χρόνια της κρίσης, εισροές-εκροές ανθρώπινου δυναμικού την περίοδο 2008-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882882
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Μέθοδοι συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης και λήψη αποφάσεων βασισμένη στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας: ανάλυση με ποιοτικές, ποσοτικές και πολιτικές προεκτάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880116
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούρος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Οικονομική αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη των νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883701
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτσιαντή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Οικονομική αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των πέντε γενικών νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. κατά την περίοδο 2012-2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883887
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούφα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Διεθνοποίηση στο φαρμακευτικό κλάδο μέσω ιδρύσεως θυγατρικής εταιρείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882871
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαγκλάση Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Ανάλυση της επίδρασης των κοινωνικών δικτύων στον τρόπο ζωής, για την κατανόηση της κατάστασης υγείας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταραμπιέ Διονυσία-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Η Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στα χρηματοοικονομικά των Δημόσιων Νοσοκομείων και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883278
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Η μέτρηση της αποδοτικότητας των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα την περίοδο 2015 - 2018 με την χρήση του : MALMQUIST PRODUCTIVITY INDEX (MPI)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883910
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βδουκάκης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και ανισότητες: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις για την Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883119
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατσίβη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Health technology assessment methodology and the case of Greece

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884197
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σελιτσιάνος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Η ποιότητα ζωής στα άτομα με αναπηρία όρασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884903
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκοστάμος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. «Φαρμακευτικές πολιτικές και μελέτη της κατανάλωσης των γενοσήμων φαρμάκων στις κλινικές των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880955
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράλλης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες