Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Καλλιέργεια Στρατηγικών Επιχειρηματολογίας στο Λύκειο: μια διεπιστημονική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810549
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρικώνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Δημιουργία και Ερευνητική Εφαρμογή Μεταγνωστικού - Αξιολογικού Επιτραπέζιου Παιχνιδιού στη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776133
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δήμου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Οι αρχές του κονστρουκτιβισμού ως υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση αντίληψης στους μαθητές σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του λεξιλογίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775600
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιουρμετάκη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Η Αξιοποίηση των Θεατρικών Τεχνικών στη Διδασκαλία της Οδύσσειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775047
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουστάκης Ευάγγελος
Μουστάκης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

5. Το δομολειτουργικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας: Μια προσπάθεια αντιπαραβολικής γραμματικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιμάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. H εξωτερικευμένη εμπλοκή του σώματος των μαθητών μέσω της δράσης στη διδασκαλία της δραματικής ποίησης και η δημιουργία ενός παιχνιδιού για την ενίσχυσή της: «Τhe Catharsis»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692372
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χρόνη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Η Αξιολόγηση του Γραπτού Λόγου των μαθητών στο Λύκειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βιολντζή Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

8. Παράγοντες της διδασκαλίας ικανοί να οδηγήσουν στον μετασχηματισμό των λογοτεχνικών συνηθειών των μαθητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708326
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλλιμάνη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

9. Επιστημολογικά παραδείγματα που αποτυπώνονται στις διδακτικές προσεγγίσεις των διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρβανιτάκη-Καμμένου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

10. Το πλαίσιο των προσόντων του σύγχρονου εκπαιδευτικού 2000-2016. Η ελληνική περίπτωση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1711136
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ξυναριανού Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Διερεύνηση στάσεων μαθητών Γυμνασίου απέναντι στην Α.Ε. Γλώσσα: Η περίπτωση του εκπαιδευτικού και της διδακτέας ύλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1331089
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζούρου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017

12. «Πώς μέσα από την ομαδική δράση ενισχύεται η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (SEL) των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα της γλώσσας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668209
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνική ψυχολογία

13. Η Καλλιέργεια των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης στη γλωσσική διδασκαλία. Μια μελέτη περίπτωσης στη Β' λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692342
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαρδακώστα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Στρατηγικές συλλογής πληροφοριών για την παραγωγή γραπτών κειμένων: Εμπειρική Έρευνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329423
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χούλη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

15. Κοινωνικές αναπαραστάσεις μαθητών Γ' Λυκείου για την έννοια του έθνους: περιεχόμενα, δομή και λειτουργίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328544
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ταμπουρά Χρυσή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ημέλλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. Η συμβολή της δημιουργικής γραφής στην κατασκευή και διαπραγμάτευση της ταυτότητας των μαθητών Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1330032
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξίου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

18. Αναπλαισιώνοντας υποστηρικτικά τη διδασκαλία της Θεματογραφίας στο Λύκειο με όρους Πολυτροπικότητας. Ένα πολυτροπικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του Αδίδακτου Κειμένου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327687
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017

19. Τρόποι Κινητοποίησης των μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Πελαγία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

20. Η καλλιέργεια ερμηνευτικών στρατηγικών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοφή Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός