Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Απόψεις των διευθυντών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συσχέτιση με τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον PISA 2015.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877414
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπετχαβά Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Αξιολόγηση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: απόψεις εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών (Μελέτη περίπτωσης ΣΔΕ Περιστερίου)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883568
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ασβεστά Άννα-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877626
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στασινούλια Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. "Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαρολόγου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

5. Ο ρόλος της ΑΔΙΠ στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877146
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπρατάνη Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. Συγκριτική μελέτη των συστημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Δανίας: Οι δημόσιες δαπάνες, ως το ποσοστό του ΑΕΠ, και η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863833
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σουρλά Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Η εγκυρότητα των διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρικών) στην βαθμολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας (έκθεσης) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877313
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαμαλάκη Αντιόπη-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

8. Πρώιμη Σχολική Φοίτηση και Προσχολική Αγωγή: Θεσμικό Πλαίσιο και Προβλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699950
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαντζουράνη Κλεοπάτρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Σχέσεις και Συνεργασία Εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329391
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λεμπέση Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

10. Πρότυπα Σχολεία και φροντιστηριακή εκπαίδευση: απόψεις γονέων. Η περίπτωση της Ευαγγελικής Σχολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896359
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτσολιάκου Υπατία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

11. Aντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ζήτημα της σχολικής αποτυχίας των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο: Mια ποιοτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896424
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρφή Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός