Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. «Σχολικός κήπος και αστική γεωργία στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Έρευνα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κέκερης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699945
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ηλιάδη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο σύνδεσης με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αειφορία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328335
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κίσσας Φώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Το Προφίλ και ο Ρόλος των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Η Περίπτωση των Ελληνικών Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327402
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπλίντζιου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Αποτυπώνοντας την εμπειρία παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης ως προς τη σχέση τους με ένα αστικό πάρκο. Μια αφηγηματική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χουλιαρά Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. «Διερεύνηση των αξιών που διέπουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Μια εφαρμογή στους νέους από την κίνηση του προσκοπισμού »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργαλής Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός