Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Εργαλειακή γένεση και οι Διαφυλικές διαφορές μέσα από μία παιγνιώδη προσέγγιση στο αντικείμενο της Ιστορίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820332
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στούμπης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Δύο ψηφιακά δομήματα για τον δημιουργικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών από εκπαιδευτικούς για τη μάθηση των μαθηματικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820329
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυριάκου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. A framework for developing a Learning Design community in teacher education

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαλαβρά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Καλλιέργεια Νοηματοδότησης Χωρικών εννοιών μαθητών Δημοτικού με την αξιοποίηση συνδυασμού ψηφιακών αναπαραστάσεων και ρομποτικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκρέκα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

5. Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης των ιστορικών μαρτυριών ως πηγών μέσω του παιχνιδιού "The Escape Route" στο μάθημα της Ιστορίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσίρου Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέματα Ιστορικού Αρχείου

6. Δημιουργία νοημάτων μέσα από την αξιοποίηση και τροποποίηση λογισμικού προσομοίωσης σε φαινόμενα ατομικής Φυσικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708376
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φιλίππου Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Ο επιχειρηματολογικός διάλογος στη δια ζώσης επικοινωνία και στη διαμεσολαβούμενη από υπολογιστή σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χιώλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης στα Αρχαία Ελληνικά σε πλαίσιο μικτής μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1669886
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δρόσου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών δομημάτων στη σωματιδιακή φυσική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ασημακόπουλος Ζώης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Η αξιοποίηση μικρόκοσμου και Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.- Ο ρόλος του φύλου ως ενός από τους σημαίνοντες παράγοντες στη διδακτική αυτή προσέγγιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2242704
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπασίσα Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Συνεργατική κατασκευή συμβατικής και ψηφιακής αφήγησης από μαθητές λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2383512
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζώη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Διδασκαλία ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά προσφύγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πέρρου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

13. Ψηφιακές Μουσικές Δημιουργίες: Μελέτη της ατομικής και συνεργατικής συνεισφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Αυτοσχεδιασμό και τη Σύνθεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2653009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγιαννακοπούλου Ελένη
Παπαγιαννακοπούλου Eleni
Παπαγιαννακοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

14. Μια ανάποδη τάξη: εφαρμογή της μεθόδου της μικτής και της ανεστραμμένης μάθησης σε μαθητές Δ' και ΣΤ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκαβαρδίνα Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Μελέτη των συναισθημάτων κατά το συνεργατικό σχεδιασμό εκπαιευτικού υλικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686467
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μόρτος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία προγραμματιστικού σχεδίου σε μαθητές Δημοτικού στο ψηφιακό εργαλείο “Χελωνόσφαιρα”: Ιπτάμενα σχήματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688602
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλαμπόκης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. «Σχεδιασμός και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος φυσικής για μη ειδικούς»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694411
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψάρρη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

18. Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στο σχεδιασμό σεναρίων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328028
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαζαράκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328134
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017

20. Πρόταση για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα χτίσει το σχολείο του μέλλοντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327620
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Χαρά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός