Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μαθησιακά στυλ, επαγγελματική προσαρμοστικότητα και διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χωρίς, υπό το πρίσμα της Θεωρίας Κατασκευής της Σταδιοδρομίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κολοκοτρώνη Κορίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Σύγκριση ατόμων με Νοητική αναπηρία και παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης σε Επιτελικές Λειτουργίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παγώνα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση ορθογραφικής ακρίβειας και διερεύνηση ορθογραφικών στρατηγικών μαθητών τυπικής ανάπτυξης της Στ΄ δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819147
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοτζαμάνη Χρυσαυγή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Διδακτικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μορφολογικής Επίγνωσης Μαθητών Τμημάτων Ένταξης της Β΄ Δημοτικού με Υψηλό Κίνδυνο Εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

5. Η σημασία της πραγματολογικής επάρκειας και της γλωσσικής ικανότητας στην κοινωνική προσαρμογή μαθητών Α' δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα εμφάνισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μέγγουρα Θάλεια
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

6. Η συμβολή της μνήμης και της φωνολογικής επίγνωσης στην παραγωγή του γραπτού λόγου σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με και χωρίς γλωσσική διαταραχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1702923
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αγγελάκη Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επιτελικών Λειτουργιών σε Παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704457
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θεοδωροπούλου Αλεξάνδρα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

8. Το γλωσσικό και ψυχοκοινωνικό προφίλ σε παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699956
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρατζά Ελισσάβετ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Πρακτική-Λεκτική Νοημοσύνη Παιδιών με ΔΑΦ με τη Χρήση του Ψυχομετρικού Εργαλείου WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1712573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στούμπου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

10. Ο Ρόλος του Εκφραστικού Λεξιλογίου και της Πραγματολογίας στην Κοινωνική Επάρκεια και τη Συμπεριφορά των Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328555
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γέρμανου Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Προδραστική Προσωπικότητα, Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα και Αντιλήψεις Αυτοαποτελεσματικότητας: η σχέση τους με την Διαδικασία Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης σε μαθητές Με και Χωρίς Προβλήματα Όρασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328527
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πυλαρινού Ειρήνη-Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Η Επίδοση Μαθητών της Α’ Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στη Φωνολογική Επίγνωση και την Ακουστική Κατανόηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329550
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νουβέλογλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

13. Διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης: Οι σχέσεις με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτό-αποτελεσματικότητα σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2688592
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεώργα Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

14. Τύποι Δεσμού με τους Γονείς, Ψυχική Ανθεκτικότητα και Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα σε Μαθητές με και χωρίς Ε.Μ.Δ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683562
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζυγούνα Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση - μια πλευρά του αυτισμού που έχει παραμεληθεί: πιλοτική έρευνα για τη σεξουαλική εκπαίδευση ενός εφήβου με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (δαφ) και νοητική υστέρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στάβερη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Κοινωνικές Δεξιότητες και άτομο με Διανοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2332876
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοσμά Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2017

17. Ανίχνευση της συσχέτισης της μουσικής δεκτικότητας και της φωνολογικής επίγνωσης σε παιδιά με οπτική αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτσοθόδωρου-Ψαριάδου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

18. «Διδακτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων της ορθογραφίας σε σχέση με τη φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, σε μαθητές Β’ Δημοτικού, που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης, με υψηλή επικινδυνότητα για Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864542
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρογδάκη Μελπομένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

19. Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και του αφηγηματικού λόγου και τη σχέση τους με την αναγνωστική κατανόηση μαθητών Β΄ Δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δορλής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

20. Πρόγραμμα ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης και της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης σε παιδιά με υψηλή επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουρούτσος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός