Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μια σταγόνα οικονομικής της εκπαίδευσης. Τα οικονομικά των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προ και μετά την οικονομική κρίση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαχομήτρος Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Μέση Εκπαίδευση: Το αρχαίο δράμα ως θεατρικό φαινόμενο στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών από τη Μεταπολίτευση ως το millennium (1974-2000). Η επίδραση της Φιλοσοφικής Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775888
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λάζου Καλυψώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Σύγχρονες πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Μηναΐς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Επαγγελματική εξουθένωση: ζήτημα εργασιακού άγχους και μόνο;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776105
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσουκαλά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

5. Λόγοι και πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης στην 'Ευρώπη της Γνώσης' (2000-2017)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775810
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ραδαίου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσίπης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. Επαγγελματική Μάθηση και Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοντογεωργάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

8. Η διερεύνηση της σχολικής κουλτούρας και η σχέση της με την ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζιάβα Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

9. Τα μοντέλα επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1975 και η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα τν σχολικών μονάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μεταξοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Διοίκηση και Ηγεσία της Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμβολή του Διευθυντή στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776195
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δεληγιάννη Αρτεμησία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

11. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου: Περιπτώσεις δημοτικών σχολείων Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλαστάνη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο του διευθυντή τους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη: περιπτώσεις δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1707786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλαμπαλάκη Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Δημόσια εκπαίδευση και φροντιστηριακή δραστηριότητα: οι απόψεις των καθηγητών Λυκείου και των γονέων των μαθητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708836
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γαϊτάνη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φροντιστήρια

14. Λήψη αποφάσεων από τα Συλλογικά Όργανα του σχολείου και ο ρόλος του Διευθυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1687481
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παρασκευοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

15. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: μια μελέτη περίπτωσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708726
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρηπιώτης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Το Σχολείο ως οργανισμός και επαγγελματική κοινότητα μάθησης. H Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσα από συνεργατικές μορφές μάθησης : Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1712581
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τηλιγάδα Ευμορφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. Αντίληψη και διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζοβάρα Γλυκερία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

18. «Σχέση Σχολικής Μονάδας και Σχολικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ν. 3852/2012 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπίσιλα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

19. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου πλαισίου δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692174
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βανάκα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

20. Μοντέλα ηγεσίας και ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων του διευθυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκόση Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση