Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου: Περιπτώσεις δημοτικών σχολείων Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλαστάνη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Εισαγωγή και Διαχείριση της Καινοτομίας στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ο ρόλος του Διευθυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866389
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημερούκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσίπης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. Επαγγελματική Μάθηση και Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοντογεωργάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

5. Η Αποτίμηση της Εφαρμογής των Πολιτικών Ένταξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ρομα) από τους Διευθυντές Των Σχολικων Μοναδων Της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη μετάβαση Και παραμονή των Ρομα Στη Δευτεροβαθμια Εκπαιδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886252
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπακώστα Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

6. Η Επαγγελματική Εξουθένωση και η Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Νηπιαγωγών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692339
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καγκέλη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Μοντέλα ηγεσίας και ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων του διευθυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκόση Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου πλαισίου δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692174
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βανάκα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Αντίληψη και διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζοβάρα Γλυκερία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

10. «Σχέση Σχολικής Μονάδας και Σχολικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ν. 3852/2012 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπίσιλα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Το κόστος λειτουργίας της εκπαίδευσης: η ανάληψη του οικονομικού βάρους από τις οικογένειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329411
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσάρα Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2017

12. Λόγοι και πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης στην 'Ευρώπη της Γνώσης' (2000-2017)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775810
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ραδαίου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

13. Επαγγελματική εξουθένωση: ζήτημα εργασιακού άγχους και μόνο;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776105
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσουκαλά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

14. Μέση Εκπαίδευση: Το αρχαίο δράμα ως θεατρικό φαινόμενο στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών από τη Μεταπολίτευση ως το millennium (1974-2000). Η επίδραση της Φιλοσοφικής Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775888
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λάζου Καλυψώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Σύγχρονες πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Μηναΐς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Η διερεύνηση της σχολικής κουλτούρας και η σχέση της με την ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζιάβα Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. Τα μοντέλα επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1975 και η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα τν σχολικών μονάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μεταξοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Διοίκηση και Ηγεσία της Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμβολή του Διευθυντή στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776195
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δεληγιάννη Αρτεμησία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

19. Μια σταγόνα οικονομικής της εκπαίδευσης. Τα οικονομικά των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προ και μετά την οικονομική κρίση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βλαχομήτρος Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Ο ρόλος του διευθυντή - ηγέτη στη διαμόρφωση κουλτούρας στη σχολική μονάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φρούντζα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός