Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κοινωνική ταυτότητα φύλου και εκπαιδευτικές - επαγγελματικές επιλογές στην εφηβεία. Μια μελέτη στην Ελλάδα της κρίσης σε μαθητές Γενικών Λυκείων του Πειραιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778403
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονομοπούλου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

2. Tύποι Δεσμού και Δυσλειτουργικές Πεποιθήσεις Σταδιοδρομίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672592
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπελεσιώτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

3. Επαγγελματική Ταυτότητα και Εργασιακή Παρακίνηση σε Μαθητές της Γ΄ Λυκείου στην Ελλάδα. Μία πρώτη διερεύνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708411
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσουμάνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692153
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργαντά Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ωρολόγια προγράμματα

5. Επαγγελματική ικανοποίηση και συναισθηματική νοημοσύνη σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692127
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαμπαλάτη-Βακαλοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

6. "Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της γνώσης χρήσης νέων τεχνολογιών, των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τον εργασιακό ρόλο και της αισιοδοξίας σε εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής άνω των 45 ετών»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2289033
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διβάρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017

7. «Δυσλειτουργικές Σκέψεις Σταδιοδρομίας, Γενικευμένη Αυτοαποτελεσματικότητα και Ανθεκτικότητα σε φοιτητικό πληθυσμό Κολεγίου»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2653339
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημητρίου Λουκία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

8. Η επαγγελματική προσωπικότητα και οι σύγχρονες τάσεις στη σταδιοδρομία: Μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2076935
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κονιδάρη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2017

9. «Αυτό-αποτελεσματικότητα γυναικών που απασχολούνται ως μηχανικοί: η σχέση της με την εργασιακή ανασφάλεια και τις εργασιακές αξίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2470298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βουζουνεράκη Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

10. Πρόγραμμα παρέμβασης σχετικά με τη λήψη επαγγελματικής απόφασης με τη μέθοδο της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877821
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναστάσογλου Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία