Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η διττή διάσταση της γλώσσας στη φιλοσοφία του Henri Bergson

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουτσόπετρα Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

2. Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις του Albert Camus και του Κορνήλιου Καστοριάδη για την τέχνη και τον πολιτισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776296
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κεραμίδα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

3. Το υπόμνημα του Marsilio Ficino στον πλατωνικό Φίληβο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877035
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κιοσόγλου Σωκράτης-Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Περί της φύσεως της Μελαγχολίας - Μία καταγραφή των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στον ευρωπαϊκό λόγο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876343
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργιάδης Αντρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Το Ανθρώπινο Υποκείμενο και η Αντιστροφή της Καντιανής Κατηγορικής Προσταγής: Ο προβληματισμός γύρω από την ηθική της Παιδείας και του Κράτους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Η έννοια του Πολιτισμού στη Φιλοσοφία. Η πρόσληψη της Αισθητικής από τους Immanuel Kant και Benedetto Croce.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννακούλιας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

7. Η ανάδυση του υπερανθρωπισμού και ο βιοηθικός αναστοχασμός της μετανθρώπινης οντότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μακρόπουλος Ξενοφών
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

8. Immanuel Kant: Τι είναι η Κριτική του Καθαρού Λόγου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876880
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φίλιος Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

9. Η εικόνα του Μαρξ μέσα από έργα του Αξελού και του Παπαϊωάννου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880840
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

10. Η Πολιτική Φιλοσοφία του Ρήγα Βελεστινλή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεώργιος Βλαχόπουλος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

11. Η επίδραση του στοχασμού του Μάξιμου του Ομολογητή στην οντολογία του Θωμά Ακινάτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875409
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κροντηράς Ιάσων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

12. Συνείδηση και ενοχή στο έργο των Φρίντριχ Νίτσε και Σίγκμουντ Φρόιντ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864264
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπανιώκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

13. James Joyce: Η μεταφυσική του Finnegans Wake

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837726
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μέξης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

14. Έρευνα της Φιλοσοφίας στο Ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» EΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διακάτος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

15. Η περί αρετής διδασκαλία του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσολακίδη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

16. Εφαρμογή της σύγχρονης αρετοκρατικής ηθικής στην ερμηνεία της χριστιανικής ηθικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810696
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραγάτσου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

17. Δωμάτιο με θέα: Η ανεπάρκεια του εξελικτικού νατουραλισμού κατά τον Thomas Nagel και η αντιμετώπισή της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843707
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαγκάρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

18. «Το δικαίωμα στον θάνατο ως θρίαμβος της αυτονομίας»: Η ηθική προσέγγιση των περιπτώσεων της Karen Quinlan και της Nancy Cruzan.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μανούσακα Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

19. Ο θεμελιώδης ρόλος της γενναιοφροσύνης στην ανθρωπολογία και στην ηθική φιλοσοφία του René Descartes.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887114
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αζαϊζές Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

20. Δικαιώματα, Ηθικές Θεωρίες και Βιοηθική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708911
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κενεβέζος Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ηθική