Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780664
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπουγιούκου Μαρία-Χριστιάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

2. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση λαθών ανάγνωσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα μαθητών Δημοτικού κατά την εκμάθηση των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βεργαδή Χρυσή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. «Αιτιακές Αποδόσεις και Πεποιθήσεις Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών για τους Μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2697077
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραίσκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

4. «Διερεύνηση της κοινωνικό-συναισθηματικής κατάστασης των μητέρων παιδιών με πιθανή ΔΕΠΥ και Μαθησιακές Δυσκολίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864665
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζουβάρα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Συγκρίσεις μεταξύ γηγενών, αλλοδαπών και μεικτής καταγωγής εφήβων ως προς: τη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, την ψυχο-κοινωνική προσαρμογή, την αυτοεκτίμηση, το άγχος και τη σχολική επίδοση με παράγοντα διαμεσολάβησης τη γλωσσική ικανότητα στην ελληνική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863587
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραπατή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Διδακτικό πρόγραμμα παρέμβασης: Η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης και του λεξιλογίου στην αλλαγή της επίδοσης της ορθογραφίας παιδιών Γ' δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882759
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόκκαλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. Μία μελέτη των αντιλήψεων γονέων και εκπαιδευτικών, σχετικά με την έννοια του παιχνιδιού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839055
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

8. Η Χαρακτηριολογική Συναισθηματική Νοημοσύνη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Γ΄Δημοτικού: Μια παρεμβατική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξούδη Καριοφυλλιά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

9. Η συμβολή των επιτελικών λειτουργιών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυριακίδου Μυρσίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

10. Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του λεξιλογίου και των πραγματολογικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού με υποψία εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694345
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Ελπινίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

11. Πρόγραμμα Παρέμβασης για την ενίσχυση της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών πρώτης Δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζόγλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Η ενίσχυση της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών της Α' δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα για εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και η διαφορά της επίδρασης της παρέμβασης σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζενεμπίση Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

13. Εθισμός στο διαδίκτυο εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2692622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κονέ Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

14. Μια παρεμβατική μελέτη για την ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης και της Λεξιλογικής Γνώσης μαθητών Α’ δημοτικού που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694302
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γερομιχαλού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Η επίδραση του Διδακτικού Στυλ στην αλλαγή στην επίδοση στην Ορθογραφία και στον Προσανατολισμό στο Στόχο των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898881
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναστασίου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός