Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Power, Powerlessness and Empowerment in African-American and White Performers' Hip-Hop Rhetoric: A Contrastive Corpus-driven Critical Discourse Analysis.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874952
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δελής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Differences between Human and Machine-generated Institutional Translations: A comparative analysis using quantitative methods

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874697
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Impoliteness across Online Platforms

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874918
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τενεκετζή Κοραλλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Framing effect, Foreign Language effect and the role of Syntax: What modulates the framing effect?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874818
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπλάνα Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. #WeBothSwipedRight: Relational Work in Flirting on Tinder

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874914
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καβρουλάκη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. "Mr West Said: I am tired. - Did he say he is tired or he was tired?" Grammar-Translation vs Communicative Method in grammar teaching

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875004
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίκα Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. L2 C level Writing Proficiency: KPG Integrated Tasks and Language Interaction in Rated Scripts

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886670
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παππά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Translation direction and word type effects in Greek-English unbalanced bilinguals’ translation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ελευθερίου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. ‘No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land’: Exploring the refugee identity through media and narrative discourses

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874957
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ξιφαρά Αγάθη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

10. Metaphor Processing: Crosslinguistic Influence between the L1 and the L2 in Adcanced Unbalanced Bilinguals

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκόρλας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

11. The Impact of the Digital School Open Educational Resources and Practices on EFL primary and secondary courses in Greece

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874967
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαδά Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

12. "This is a website for humans, who are women": Counter-discourses and alternative identities in a Greek website

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρικέλα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

13. Towards an automatic corpus-driven approach to retrieve the diachrony of phrasal verbs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874779
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαντζακίδης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

14. A Statistical Approach to Automatic Essay Scoring

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νεκταρίου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία