Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Translating the Other: Spivak's Other Asias - Questions of Representation and Identity

Διπλωματική Εργασία uoadl:2287835
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βγόντζα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. The Translator as Communicator in Damian Thompson's The Fix: How Addiction is Invading Our Lives and Taking Over Your World (2012)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2289029
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στέφου Βασιλική-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Μεταφραστικές προκλήσεις του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου: η αναπαράσταση του τέλους στα έργα Here We Go και Escaped Αlone της Caryl Churchill

Διπλωματική Εργασία uoadl:2298960
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπούρα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. “Bioethics and Biolaw through Literature”: Όταν η φαντασία της λογοτεχνίας συναντά την πραγματικότητα της επιστήμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2326531
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φραγκάκη Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. Translating Eddie Lenihan’s "The Dream Hour" from Gruesome Irish Tales for Children; an Analysis of Irish Folklore and Storytelling Tradition

Διπλωματική Εργασία uoadl:2328566
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρήγα Αγγελική-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία