Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Ελληνική Παλιγγενεσία και ο αντίκτυπός της σε Ιταλούς Καλλιτέχνες μέσω της Ιταλικής Λογοτεχνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758958
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φαρμάκη Στυλιανή-Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Η Ελλάδα στην Εργοβιογραφία των Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci & Giuseppe Regaldi

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766023
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αθανασιάδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Η Ιστορία της Λατινοκρατούμενης Πελοποννήσου στο έργο "Η Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ" του Άγγελου Τερζάκη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767913
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αυγέρου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

4. Η Ελλάδα και η οπτική του Risorgimento στον Luigi Pirandello

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758747
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργίου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. Το Χρονικό της Πολιορκίας και της Άλωσης του Νεγροπόντε από τους Οθωμανούς(1470) επί τη βάσει Ιταλικών Κειμένων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2628247
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βατίκαλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Οχυρώσεις της Β΄Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο - Αρχαιολογικές Μαρτυρίες και Γραπτές πηγές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1398829
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννικοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

7. "Niccolò Tommaseo - Luigi Mercantini - Διονύσιος Σολωμός: Κοινές θεωρήσεις - συγκλίσεις"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882397
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Gabriele d'Annunzio - Η αλήθεια πίσω από τις λέξεις όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη συγκριτική υφολογική και υφομετρική ανάλυση των έργων Notturno και Contemplazione della Morte

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881934
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ακριτίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Ο Αθάνας και η Ιταλία. Η Ποιητική του Συλλογή «Ιταλικές Μακέτες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881788
Μονάδα:
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πέτρου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία