Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Μεσολιθική Εποχή στην Ελλάδα: μοντέλα κατοίκησης και στρατηγικές επιβίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820000
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλόπουλος Ματθαίος-Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

2. Οι τεχνικές όπτησης στη Μεσοελλαδική περίοδο και η συμβολή τους στην αναγνώριση υπερ-τοπικών κεραμικών παραδόσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775721
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καψάλη Παυλίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

3. Εποχικότητα και κατοίκηση στην Παλαιολιθική Εποχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775533
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νάκα Αικατερίνη-Χαϊδή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

4. Οι μινωικές επιρροές στα Δωδεκάνησα κατά την ΜΧ και ΥΧ Ι περίοδο και οι ερμηνείες του φαινομένου του εκμινωισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775612
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσαμπή Ζαννέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

5. Η προϊστορική λιθοτεχνία από το Κανάλι Θεσπρωτίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775524
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χελιώτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

6. Ανιχνεύοντας τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις στα αρχαιολογικά κατάλοιπα του Πολιτισμού Ubaid της Αρχαίας Μεσοποταμίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαρλαγιάννη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

7. Ταφικά έθιμα και ταφικές πρακτικές κατά την 3η χιλιετία στις Κυκλάδες και τη Μικρά Ασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819545
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βογιατζόπουλος Σταμάτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

8. Τυπολογία και τεχνολογία κατασκευής των επικασσιτερωμένων κεραμικών αγγείων στον προϊστορικό αιγαιακό χώρο: αρχαιομετρική μελέτη επικασσιτερωμένων αγγείων της Δειράδας Άργους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820136
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

9. Η στέγαση των μινωικών θολωτών τάφων: κριτική αποτίμηση των αρχαιολογικών δεδομένων και προσπάθεια επανερμηνείας τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819879
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλαρά Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

10. Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία της Αχαΐας: μια οστεοαρχαιολογική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819243
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φαρμάκη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

11. Η ΥΕ ΙΙΙΓ κεραμική στην Κιλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819045
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

12. Οι τύμβοι στην Πελοπόννησο κατά την μεταβατική ΜΕ-ΥΕ περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόνδης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

13. Ναυπηγική και Ναυσιπλοΐα την ΥΕΧ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαρούδα Αρχοντούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

14. Η κεραμική τεχνολογία στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο κατά την Τελική Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φιλόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

15. Εθνοτική ταυτότητα και κοινωνική οργάνωση στα κυκλαδικού τύπου νεκροταφεία της Αττικής και της Εύβοιας: αρχαιολογικά και οστεοαρχαιολογικά δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819751
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαγκουδάκη Κωνσταντίνα-Παγώνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

16. Ταφική διαφοροποίηση και κοινωνική οργάνωση στα νεκροταφεία των Κυκλάδων και της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1678913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νούτσος Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

17. Προανακτορικές Μυκηναϊκές ταφές. Η έκφραση της ταφικής αρχιτεκτονικής και τα ταφικά έθιμα της Πρώιμης Μυκηναϊκής Περιόδου στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψύχας Αδριανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

18. Το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας στην Ελλάδα: μια εις βάθος έρευνα μεταξύ των ετών 1999-2009

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327792
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σωτηρίου Κωνσταντίνος-Ορφέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

19. Εξόρυξη και εμπόριο κασσίτερου στην Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο κατά την Εποχή του Χαλκού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2216176
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

20. Γρόττα Νάξου (1949-1985): ένα παλίμψηστο της κυκλαδικής αρχαιολογίας. Μέθοδοι έρευνας/σύγχρονη αποτίμηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2291012
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζόγκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία