Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Πέντε οχυρώσεις του 7ου - 9ου αιώνα στη βόρεια ακτή της Σάμου. Συμβολή στην οχυρωματική αρχιτεκτονική των μεταβατικών χρόνων στο Αιγαίο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2662364
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δελλή Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

2. Δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Καρπάθου: συμβολή στη μελέτη του αρχιτεκτονικού τύπου και του γλυπτού διακόσμου (5ος -7ος αι.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775836
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βασιλαράκη Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

3. Προσκτίσματα Πρωτοβυζαντινών Βασιλικών της Πελοποννήσου (6ος και 7ος αιώνας). Αρχιτεκτονική και Λειτουργία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

4. Η πόλη της Αθήνας στην αρχή της περιόδου των μετασχηματισμών (τέλη 6ου-7ος αι. μ.Χ.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

5. Τα "απροσμάχητα" τείχη της Κωνσταντινούπολης: μελέτη των θαλάσσιων και χερσαίων οχυρώσεων από το αρχαίο Βυζάντιο ως την Παλαιολόγεια Περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυπριωτάκη Μαρία-Παταπία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

6. Ο ζωγράφος Ανδρέας Ρίτζος ανάμεσα στην παλαιολόγεια και τη δυτική τέχνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819420
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκίνη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

7. Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής ναοδομίας: οι σταυρεπίστεγοι ναοί της Εύβοιας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

8. Μνημειακή ζωγραφική στην λατινοκρατούμενη Αττική και η απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας. Επιρροές - σχέσεις με κέντρα και περιφέρεια - τεχνοτροπικές παρατηρήσεις - ιδιαιτερότητες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολιτόπουλος Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

9. Απεικονίσεις αρχιτεκτονημάτων (πόλεων, οικιών, ναών) στα εικονογραφημένα βυζαντινά χειρόγραφα. Ζωγραφικά πρότυπα, συμβολισμοί, πραγματολογικοί συσχετισμοί, ένταξη των παραστάσεων στον ζωγραφικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285480
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στυλιανού Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

10. Μαγειρική κεραμική από την Ανατολική Μεσόγειο, 4ος - 7ος αιώνας. Επισκόπηση των τύπων, των τεχνικών και της διάδοσής της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπία Έλλη-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

11. Η αντίληψη για τη γυναίκα στην υστερορρωμαϊκή περίοδο μέσα από τις παραστάσεις προσωποποιήσεων στα ψηφιδωτά δάπεδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2271941
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουρκούτα Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

12. Τα πρωτογράμματα του κώδικα των Ομιλιών του Γρηγορίου Ναζιανζηνού Sinai. gr. 339. Συμβολή στη μελέτη των εικονογραφημένων χειρογράφων του 12ου αιώνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883429
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουρούσια Μαρία-Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία