Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. The Defensive Network of Western Attica

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817937
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ασβεστάς Γεώργιος-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

2. The symbolic significance of mountains in Minoan Crete: Sacred Caves and Peak Sanctuaries

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στεργιάννη Αλίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

3. Egypt and the Sea Peoples

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819280
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαλσα Νουρχαν
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

4. The iconography of Greek Drama (Tragedy, Comedy and Satyr Play) in Attic Pottery from the Era of the Peloponnesian War onwards (430 BC - late 4th century)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819094
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

5. The Evolution of the Sphinx in the Minoan and Mycenaean Era during the Bronze Age

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819859
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πασχάκη Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

6. The depiction of ancient Greek education in classical period attic vase-painting

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819434
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκανίδου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

7. Advent of The Pottery Wheel: Technological Innovation and Craft Specialization in Minoan Crete

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2885424
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Slaughter Katherine
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

8. Cultural hybridization in the lbi cyclades

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηνεοφύτου Ρωξάνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

9. Affects of War: Applying Assemblage-Thinking Approach to the Exploration of Personhood in Middle to Late Helladic Burial Habits

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883574
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιώργκενζεν Έβα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

10. Towards a Holistic View of Climate and Collapse

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885938
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Henkel Kelly
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

11. The Smiths at Pylos: Putting the Jn Series in Context

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Koropeckyj Damian
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

12. Crisis Averted: How the collapse of the palatial centers provided the perfect storm for prosperity and growth in the 12th/11th centuries BCE in the Central Mediterranean

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884874
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Hitchcock Jocelyn McKenzie
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

13. Liquid Cultures, Emergent Civilizations: Maritime Networks of Prehistoric Aegean and the Dawn of European Urbanism

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883191
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μεθενίτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

14. Stringed Instruments in Near East and Aegean: From 2800.B.C.—480.B.C.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
SHI HUIMENG
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

15. Women on Hellenistic sculptures. Implications on art, aesthetics, and the body politics through time.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Συμεωνάκη Εμμανουέλλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

16. Battle of Kadesh-Warfare and Military Organization during the 13th century B.C.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883109
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιου Γιαν
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

17. Regional Influences between Greek and Macedonian Architecture with Attention to Stoa Design

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883517
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θεοδώρα Πεφάνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία