Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. The Defensive Network of Western Attica

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817937
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ασβεστάς Γεώργιος-Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

2. The symbolic significance of mountains in Minoan Crete: Sacred Caves and Peak Sanctuaries

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στεργιάννη Αλίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

3. Egypt and the Sea Peoples

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819280
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαλσα Νουρχαν
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

4. The iconography of Greek Drama (Tragedy, Comedy and Satyr Play) in Attic Pottery from the Era of the Peloponnesian War onwards (430 BC - late 4th century)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819094
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

5. The Evolution of the Sphinx in the Minoan and Mycenaean Era during the Bronze Age

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819859
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πασχάκη Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

6. The depiction of ancient Greek education in classical period attic vase-painting

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819434
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκανίδου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία