Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διερεύνηση των σχέσεων της γονικότητας με την ακαδημαϊκή αυτορρύθμιση και τα κίνητρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2771719
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πατσιαλού Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

2. Συγκρούσεις γονέων - εφήβων σε σχέση με την ψυχολογική ευημερία και σχολική επίδοση: Μία διαχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μασούρη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

3. Εθνοτική Ταυτότητα, Σχολική Επίδοση και Ψυχολογική Ευημερία Μεταναστών Εφήβων: Μια Διαχρονική Έρευνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798937
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσώνη Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Στάσεις σχετικά με πρόσφυγες/μετανάστες από τη Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν και δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων: εκπαιδευτικοί δημόσιων σχολείων και φοιτητές παιδαγωγικών πανεπιστημιακών τμημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2325094
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τίγκα Άννα-Δοξάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Στάσεις φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων και εκπαιδευτικών σχετικά με τους Σύριους, Ιρακινούς και Αφγανούς μετανάστες/πρόσφυγες: αντιλαμβανόμενη απειλή της ασφάλειας και πολιτικός αποκλεισμός των εθνικών μειονοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673150
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραχατζή Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Στάσεις των Ελλήνων Εφήβων απέναντι στους Μετανάστες σε σχέση με την Εθνική Ταυτότητα και την Ψυχική τους Υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686555
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Εικοσιδέκα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

7. Υποκειμενική αίσθηση ευεξίας και ακαδημαϊκή αυτοεικόνα στο μάθημα της Γλώσσας σε μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2047664
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

8. Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τις σύγχρονες ροές Σύριων, Αφγανών, Ιρακινών μεταναστών και προσφύγων και η σχέση με το άγχος ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1994039
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκούρτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

9. Ψυχοκοινωνική προσαρμογή εφήβων από Οικογένειες Διπλής Σταδιοδρομίας: Ένα δείγμα από την Αθήνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1725624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παππά Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία

10. Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης, άγχους και αυτοεκτίμησης σε εφήβους μαθητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2290412
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιμπούκη Παναγιώτα-Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

11. Διερεύνηση της Σχέσης των Ερωτικών Σχέσεων Εφήβων Μαθητών με τα Κίνητρα Μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837260
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κανίσογλου Μερόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

12. Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος και την ψυχική ανθεκτικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865419
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ευσταθίου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

13. Διερεύνηση των μαθησιακών, κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών μαθητών σχολικής ηλικίας με υψηλές ικανότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820540
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νιαστή Καλομοίρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

14. Αντιλήψεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, σε σχέση με το σχολικό κλίμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865132
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσιράκη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

15. Η Σχέση της Επιπολιτισμοποίησης με την Ψυχική Υγεία και την Προσλαμβανόμενη Διάκριση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόλλια Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

16. Ψυχική ανθεκτικότητα και αρνητικά γεγονότα ζωής μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880054
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

17. Διαθέσιμες πηγές μάθησης και εκπαίδευσης μαθητών δημοτικού σχολείου και αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866121
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαραλαμπάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

18. Συσχέτιση αντιλήψεων ψυχικής ανθεκτικότητας και δυνατοτήτων και δυσκολιών μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικόλαρου Χριστίνα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

19. Η επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867005
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουφάκη Ζαχαρένια
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

20. Διαμεσολάβηση της Αυτοαποτελεσματικότητας στη Σχέση Μεταξύ Ανησυχίας για το Μέλλον και Πολιτικής Συμμετοχής των Εφήβων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865848
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κεφαλόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία