Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διερεύνηση επιπέδων άγχους και κατάθλιψης νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820697
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χουντή Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018

2. Η συνεισφορά του στρατού ξηράς στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837665
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νίκας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Διαταραχή μετατραυματικού στρες σε πυροσβέστες μετά από επεμβάσεις σε μαζικές καταστροφές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838941
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουμπούκης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Το μοντέλο διασποράς της τρομοκρατίας ως λοιμώδους νοσήματος και η μεθοδολογία διαχείρισής του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839617
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Αποτύπωση της δομής και λειτουργίας των κέντρων επιχειρήσεων του τομέα υγείας στην Ελλάδα και προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778201
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσεκούρα Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος των αστυνομικών που επιδρούν αρνητικά στην άσκηση του επαγγέλματός τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820779
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζούκα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Κλιματικές μεταβολές και προσφυγική κρίση στην Ευρώπη πρόβλεψη και αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782812
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουκοβάλα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Μέθοδοι διαχείρισης και αναγνώρισης αποθανόντων θυμάτων μετά από μαζικές καταστροφές: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815598
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Συγγραφέας:
Μπαγουράκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Ρόλοι, δεξιότητες και απαιτούμενο πλαίσιο εκπαίδευσης νοσηλευτών στην αντιμετώπιση κρίσεων και μαζικών καταστροφών: Συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810752
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πρα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Η χρήση φαρμακευτικών παραγόντων καταστολής στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814399
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Μαρία-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Άγχος λόγω του επαγγέλματος και στρατηγικές διαχείρισής του σε αστυνομικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φράγκου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Η επίδραση του άγχους στην εμφάνιση των εξάρσεων των ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843754
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζαγκουρνής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Οι ασύμμετρες απειλές της τρομοκρατίας σε μια αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οι τρόποι αντιμετώπισής τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839581
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βατίδη Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Κριτήρια και παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες σε φυσικές καταστροφές – ανάλυση σχεδίου προσομοίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839034
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας