Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πρόταση ανάπτυξης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και oγκoλoγικών ασθενών με ca πνεύμoνoς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2816267
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. m-Health : Γενικά πλαίσια και εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην υγειονομική περίθαλψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817949
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουσκούκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Βιοπληροφορική και καρκίνος του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876054
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσαγκόλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Διαδικασίες αξονικού - μαγνητικού τομογράφου: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση με χρήση της BPMN (Business, Process Modeling Notation)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837782
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νάσση Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Εφαρμογές προσομοίωσης στον χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864302
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τουρλίδα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Διερεύνηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών μεθόδων για την διακοπή του καπνίσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτρελάκου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση του κοινού για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878483
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πρίφτη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στον τομέα της υγείας: Το πεδίο των εξαρτήσεων και η καταπολέμησή τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878932
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τυπάλδου Ακριβούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Ο ρόλος και η συνεισφορά του νοσηλευτή στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας με τη συμβολή των σύγχρονων και έξυπνων τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860574
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλείου Επαμεινώνδας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών σε Μονάδες Υγείας μέσω πληροφοριακού συστήματος: Μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878629
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς: Μελέτη περίπτωσης Γενικού Νοσοκομείου Σάμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877293
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυπραίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μοντελοποίηση και προσομοίωση επιχειρησιακών διαδικασιών χειρουργείου δημόσιου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866585
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Υφαντοπούλου Σουλτάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Βιβλιάριο υγείας παιδιού για έξυπνη κινητή συσκευή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2236644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αμπαριώτης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στο χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266487
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σάραφ Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Συγκριτική Μελέτη των Πρωτοκόλλων Δυναμικής Δρομολόγησης OSPF και EIGRP με Προσομοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819894
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Ηλεκτρονικός φάκελος καρδιολογικού και καρδιοχειρουργικού ασθενούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπάρα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασίας διαχείρισης ασθενών σε κλινική με τη χρήση της BPMN

Διπλωματική Εργασία uoadl:2715499
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαρδής Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων και καταγραφή απόψεων των χρηστών του σχετικά με εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819844
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πλατανιάς Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ανάπτυξη και δημιουργία βάσης δεδομένων σε παιδιά και εφήβους ψυχιατρικής κλινικής γενικού νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815581
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιλιγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Συσχέτιση κινητών τηλεφωνικών εφαρμογών με την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV σε αναπτυσσόμενες χώρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτσίδου Αλεξάνδρα-Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας