Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2801353
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας για τον προληπτικό εμβολιασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721033
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικητοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820775
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χόντζια Μαρία Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη στοματική υγεία του πληθυσμού στην Ευρώπη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδωροπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υποτροπή του καρκίνου του μαστού μετά από εγκυμοσύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878379
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαντικτσή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Αποφυγή εμβολιασμών γενικού πληθυσμού και μεταναστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875094
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαλίκη Σταματίνα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Διερεύνηση της δυνατότητας εξοικονόμησης πόρων από την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ορθή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζυγούρα Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την πληρότητα και την τυποποίηση της νοσηλευτικής λογοδοσίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876997
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάλλη Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Στρατηγικές Σύγκλισης Χάσματος Θεωρίας και Πράξης στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντόβα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Νεοαναδιόμενες και μη λοιμώξεις των προσφύγων και του ελληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838844
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρή Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η επίπτωση της νόσου των λεγεωναρίων σε Ελλάδα, Ευρώπη και Διεθνώς κατά την δεκαετία 2008 - 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855520
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρίβας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Συγκριτική ανάλυση της ποιότητας των παρεχόμενων εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας σε δύο διαφορετικές υγειονομικές περιφέρειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864487
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντελή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Η αξιολόγηση της μεταρρύθμισης στην Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα από την οπτική γωνία των χρηστών των υπηρεσιών υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσελεγγίδου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Διερεύνηση και αντιμετώπιση των ιατρικών λαθών από ιατρικής και νομικής πλευράς και αξιολόγηση της κατάστασης στον ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865175
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λέων Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας στις συσκευές κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιεί το προσωπικό εντός του νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881508
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
ΜάΪπα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Η διερεύνηση της νοσηρότητας και της θνητότητας στους ΧΕΝ με λοίμωξη HBV/HCV με και χωρίς συλλοίμωξη HIV συγκριτικά με τις ευπαθείς ομάδες πασχόντων του γενικού πληθυσμού: Mεταναστών και ομοφυλόφιλων πασχόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837585
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαμπαγιάννου Ροζάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάδυση του φαινομένου mobbing στη Δημόσια Υγεία και η επίπτωσή του στην αποδοτική λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838226
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ισαακίδου Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επιπέδων νοσηλευτικής στελέχωσης, κλινικών και λειτουργικών δεικτών στα νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολάτου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τους χρήστες και η διαδρομή τους σε αυτές: Ευρωπαϊκή εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876120
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στη μονάδα πρόωρων νεογνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885385
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστοφορίδου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας