Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στην ανάδυση του φαινομένου mobbing στη Δημόσια Υγεία και η επίπτωσή του στην αποδοτική λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838226
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ισαακίδου Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η διερεύνηση της νοσηρότητας και της θνητότητας στους ΧΕΝ με λοίμωξη HBV/HCV με και χωρίς συλλοίμωξη HIV συγκριτικά με τις ευπαθείς ομάδες πασχόντων του γενικού πληθυσμού: Mεταναστών και ομοφυλόφιλων πασχόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837585
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαμπαγιάννου Ροζάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Νεοαναδιόμενες και μη λοιμώξεις των προσφύγων και του ελληνικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838844
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρή Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2801353
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του ενήλικου πληθυσμού της Ελλάδας για τον προληπτικό εμβολιασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721033
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικητοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820775
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χόντζια Μαρία Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αξιολόγηση ηλεκτρονικών εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) στο χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812898
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντογιαννάτου Αγαθή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Διαχείριση ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας στις υπηρεσίες επισιτισμού νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζέρβας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε νεφροπαθείς στην Ελλάδα: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φίλιππα Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Εφαρμογή πρωτοκόλλων ποιότητας στην Υγεία: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου ως μέσο ενίσχυσης της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα ποιότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810737
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμπελά Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Διερεύνηση των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών υγιών και ασθενών απέναντι στα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1646604
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θωμάϊ Ορκίντα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακολογία

12. Η επίδραση της ενδυνάμωσης και ο ρόλος της ηγεσίας στην απόδοση των εργαζομένων: η περίπτωση ενός δημόσιου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1686246
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζερβού Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Η επίδραση της τεχνολογίας στην ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1932973
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγρανιώτης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω των εμπειριών των χρηστών τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2656882
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μηλιώνη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λάππα Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Μέτρηση της αποδοτικότητας Ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2154021
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδωράκης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Μελέτη συχνότητας και κόστους νοσηλείας ορθοπεδικών περιστατικών σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας για τα έτη 2012-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2180479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηαναγνώστου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Μακροχρόνιος μητρικός θηλασμός. Πρόληψη νοσημάτων και οικονομικές επιδράσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2210789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ξανθοπούλου Βερονίκη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ικανοποίηση ασθενών από τις οδηγίες για προετοιμασία κολονοσκόπησης και εκτίμηση του κόστους της ανεπαρκούς προετοιμασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2662377
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαλούκα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων και η οικονομική αποτίμηση της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούρος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας