Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Βιβλιάριο υγείας παιδιού για έξυπνη κινητή συσκευή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2236644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αμπαριώτης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στο χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266487
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σάραφ Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για παροχή δεύτερης ιατρικής γνώμης για απεικονιστικές εξετάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266475
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυδωνιάδη Πολυτίμη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Πρόταση ανάπτυξης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και oγκoλoγικών ασθενών με ca πνεύμoνoς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2816267
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασίας διαχείρισης ασθενών σε κλινική με τη χρήση της BPMN

Διπλωματική Εργασία uoadl:2715499
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαρδής Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. m-Health : Γενικά πλαίσια και εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην υγειονομική περίθαλψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817949
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουσκούκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Συσχέτιση κινητών τηλεφωνικών εφαρμογών με την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV σε αναπτυσσόμενες χώρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτσίδου Αλεξάνδρα-Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Πληροφοριακό σύστημα οδοντιατρικής κλινικής με δυνατότητες πολυμεσικής επεξεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρής Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Ανάπτυξη και δημιουργία βάσης δεδομένων σε παιδιά και εφήβους ψυχιατρικής κλινικής γενικού νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815581
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιλιγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείων και καταγραφή απόψεων των χρηστών του σχετικά με εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819844
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πλατανιάς Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Διαδικασίες αξονικού - μαγνητικού τομογράφου: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση με χρήση της BPMN (Business, Process Modeling Notation)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837782
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νάσση Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Συγκριτική Μελέτη των Πρωτοκόλλων Δυναμικής Δρομολόγησης OSPF και EIGRP με Προσομοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819894
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Ηλεκτρονικός φάκελος καρδιολογικού και καρδιοχειρουργικού ασθενούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπάρα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη ασθενών στην αυτοδιαχείριση συστηματικού ερυθηματώδη λύκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266513
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πουλιάρη Αναστασία-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για την αυτόματη ενημέρωση των γονέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672577
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννίκου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης νοσηλείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686587
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαλονικίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ανάπτυξη mobile εφαρμογή του ενιαίου μητρώου αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών (ΣΕΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέρμηγκας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για τη χρέωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε ασθενείς και παρακολούθηση αποθεμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δουραλής Φώτιος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Σχολικός νοσηλευτής και επιλογή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673204
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημητριάδη Αδαμαντία-Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Εφαρμογές προσομοίωσης στον χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864302
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τουρλίδα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας