Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Ενωσιακή Ρύθμιση των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Τομέα των Φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Θανασούλας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Gender-based violence against women in international law

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωστάκη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. "Το Δίκαιο της Αφερεγγυότητας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Συγκριτική Επισκόπηση"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452869
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλλίρης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρημένων συντρόφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455166
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκανή Σάρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Οι νομικές πτυχές της διαδικασιάς χορήγησης Ασύλου στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1394013
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταματιάδου Ίρις
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Overlap between Investment and Commercial Arbitration

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452808
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαλικοπούλου Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. "Το Κράτος ως διάδικος στην διεθνή διαιτησία"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452888
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσούτσης Αχιλλεύς
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Στρατιωτική Βοήθεια έπειτα από Αίτημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1443102
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραμαντζάνη Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. DIPLOMATIC ASSURANCES AND HUMAN RIGHTS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1447709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
TUMASYAN NARINE
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το νομικό καθεστώς των συμφώνων συμβιώσεως που καταρτίζονται στην αλλοδαπή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449959
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκάκου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στην Εκχώρηση και Μεταβίβαση Απαιτήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σέρφας Σταύρος-Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Foreign Direct Investment under EU Law: Ex Ante and Ex Post Implications of Intra-EU Disputes

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταμάτης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στο Θεσμικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449768
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η Ρύθμιση της Αλιείας στα Πλαίσια του Σύγχρονου Δικαίου της Θάλασσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448004
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυριαζή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Οι Υποχρεώσεις των Εταιρειών δυνάμει του Νομικού Πλαισίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1447939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. «Ειδικά Ζητήματα Ανώμαλης Εξέλιξης των Συμβάσεων: Συγκριτική Μελέτη των Ρυθμίσεων του Ελληνικού και του Αγγλικού Δικαίου»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1445649
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλιπράντη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. The role and content of the clean hands doctrine in contemporary international law

Διπλωματική Εργασία uoadl:1400145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βελλιώτη Μαρία-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Black-outs vs. Capacity mechanisms: Challenges of the EU state aid rules in the electricity sector

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448118
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πατσαρούχα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. "Οι Σχετικές Περιστάσεις στο Δίκαιο των Θαλάσσιων Οριοθετήσεων. Εφαρμογή σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448111
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυριακίδου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Challenging the effectiveness of the EU Emissions Trading Scheme under the pressure of climate change

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουρτζάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία