Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. La neuropédagogie musicale en contexte FLE : Acquisition phonétique et orthoépique par une pédagogie de projet

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819508
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
LEJOLY Thomas
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

2. La notion de créativité dans une perspective de didactique des langues

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819108
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηκουτσού Σταματίνα-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

3. La contribution du stage pratique à la formation des futurs enseignants dans le cadre du 1er cycle d’études au Département de Langue et Littérature Françaises de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820033
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βόγκελ-Τζανταρολάκη Λυδία-Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

4. Les représentations des enseignants sur la contribution des pratiques théâtrales en classe de FLE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810638
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φυρίγου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

5. Η διδασκαλία νέων ελληνικών σε παιδιά πρόσφυγες: οργάνωση, πρακτικές και διδακτικές προσεγγίσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812550
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φερδιανάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

6. Le plurilinguisme des enfants issus de l’immigration en Grèce : quels impacts dans la construction identitaire et quelles représentations sur le monde et les langues ?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810544
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπερτεβας Μοδ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

7. Les stratégies d'apprentissage de la langue grecque lors de l'apprentissage non formel

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317714
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παυλοπούλου Γκόλφω
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

8. L’ enseignement des langues étrangères dans les écoles Steiner

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317928
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρναούτη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

9. L’ enseignement du FLE en Grèce à un public adulte

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317965
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κηρύκου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

10. Les expressions figées et leur représentation iconique pour une approche intermédiale du FLE.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317956
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δραγατάκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

11. Différences interculturelles et gestion des malentendus: le cas des jeunes étrangers en Grèce.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2310041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κολοκύθα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

12. L’Intercompréhension et son impact émotionnel et cognitif sur les apprenants de FLE.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τρουμουλιάρη Μυρτώ-Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

13. L’intercompréhension : un concept mobilisateur pour les apprenants de l’école primaire en Grèce

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ματζάνα Θάλεια-Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

14. Représentations et usage des documents authentiques par les enseignants de FLE en Grèce: de l'approche communicative a l'approche actionnelle

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884503
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Brousse Elina
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

15. Η διαπολιτισμική διάσταση του εγχειριδίου της Νέας Ελληνικής της Α΄ Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882976
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τυροβολά Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μια τάξη υποδοχής σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) της Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882801
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αντωνίου Νιόβη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. « Les difficultés de prononciation des apprenants francophones lors de l’apprentissage du grec langue étrangère en milieu endolingue»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονομάκη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα

18. L’empathie dans la classe de FLE à travers le jeu dramatique

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885209
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαυρίδου Μαρία-Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία