Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. "L'expropriation pour cause d'utilité publique"- Art.1. par.1 du 1er Protocole de la Convention Europeénne des droits de l’homme

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800063
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαρελτζή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Médiation et conciliation sur les litiges administratifs. Développement contemporains notamment en France et en Grèce

Διπλωματική Εργασία uoadl:2287144
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ταλφανίδη Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. « L’ Autocontrôle de l' Administration Publique »

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449944
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κώτση Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. La protection de la santé des détenus - La Convention Européenne des Droits de l'Homme et la réalité judiciaire et pénitentiaire grecque

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449454
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπανού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Le principe de précaution en cas des antennes-relais de téléphonie mobile

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449773
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαπετροπούλου Ελένη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Ο Ευρωπαίος και οι Εθνικοί Διαμεσολαβητές : Οι θεσμοί και οι μεταξύ τους σχέσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μούσης Τρύφωνας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Οι οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και οι σχέσεις μεταξύ τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448143
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τζάθα Χρυσή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Le jugement des procès administratifs dans un délai raisonnable: approche européenne, française et grecque.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1448240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2467949
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Το ισχύον καθεστώς αδειοδοτήσεως των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και η απόφαση της ΟλΣτΕ 95/2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαράκη-Φύτρου Μπιάνκα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η ελευθερία της τέχνης - Ένα δικαίωμα ανεπιφύλακτο, αλλά όχι απεριόριστο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2609655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπυράκη Μαρία-Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Δημόσιες Συμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2619666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζώση Σταματίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Les relations entre l'État et les cultes en Grèce et en France dans l'enseignement: une étude comparative

Διπλωματική Εργασία uoadl:2632234
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μακρής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. La méthode de l'équivalence des protections devant la Cour européenne des droits de l'homme

Διπλωματική Εργασία uoadl:2654067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ταμβάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2655499
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Προφύρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Επενδύσεις στο Πλαίσιο της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2655503
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαρκάτου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. La protection de l’environnement par la Cour européenne des droits de l’Homme

Διπλωματική Εργασία uoadl:2537797
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ιατρέλλη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Το περιουσιακό δικαίωμα στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και η διάπλαση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από τα "Μνημόνια"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1966001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπιρμπίλη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της αρχής "ne bis in idem"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2398921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλαϊτζάκη Αικατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Η συμβολή του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδος στη μετάβαση σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινή οικονομική πολιτική - Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και οι μεταβολές του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2015077
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσάγγελου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία