Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μεταλλο-Υποκαταστατών βασισμένων σε Βάσεις του Schiff ως Πρόδρομων Αντιδραστηρίων για τη Δυνητική Σύνθεση Μεταλλο-Οργανικών Κατασκευών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσελίκογλου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Ομογενής Φωτοκαταλυτική Παραγωγή Υδρογόνου από το νερό με τη βοήθεια μικτού διϊμινο-θειολοάμμινο-συμπλόκου του Ni(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818973
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δανοπούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ [Νi(qdt)(dppz)]. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ DNA ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ MCF7 ΚΑΙ MDA 231

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812909
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλού Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Βιολογική Αξιολόγηση Τροποποιημένων και μη Μαγνητικών Νανοσωματιδίων Οξειδίου του Σιδήρου για Βιολογικές Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Προκοπίου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Σύνθεση και μελέτη θειολικών συμπλόκων του Νικελίου(ΙΙ). Εφαρμογή τους ως καταλυτών στη Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672589
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμάτσος Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκου Cu(II) με γλυκοζυλιωμένο παράγωγο της 2,9-(διμεθυλο)-1,10-φαινανθρολίνης (PDGluc). Μελέτη της αλληλεπίδρασης με CT-DNA και in vitro αξιολόγηση της βιολογικής του δράσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2685230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιντής Κώστας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του χαλκού (Ι). Μελέτη της δράσης τους ως φωτοευαισθητοποιητών σε συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου και σε φωτοευαισθητοποιούμενες ηλιακές κυψελίδες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2671907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρόσου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Συσχέτιση δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων οκταεδρικών συμπλόκων Ni(II)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μεταλλο-Οργανικές Κατασκευές που βασίζονται σε Μαγνήτες Μοναδικού Μορίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πλέσσας Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Σύνθεση και χαρακτηρισμός του παραγώγου της 1,10-φαινανθρολίνης, 2,9-δι(αμινομέθυλο)-1,10-φαινανθρολίνη (PDAM) και του συμπλόκου του Ru(II) με την PDAM. Μελέτη της αλληλεπίδρασης αυτών με CT-DNA. In vitro διερεύνηση της βιολογικής τους δράσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883743
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Ραφαηλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Σύνθεση και χαρακτηρισμός των συμπλόκων [Ni(O,E)(tmeda)(NO3)], E=O,S,Se και [Co(O,O)(N,N)(NO3)], (N,N)= tmeda, 1,10-φαινανθρολίνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νάνο Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες