Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η προστασία των επενδύσεων και ο μηχανισμός επίλυσης επενδυτικών διαφορών στο πλαίσιο της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779038
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανταζόπουλος Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Το διεθνές καθεστώς προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς: Από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ του 2001

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778798
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιαμπάκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η ευθύνη προστασίας της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων: Θεμελίωση και εφαρμογή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776424
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Καραμιχαηλίδου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Η Δικονομία του ICSID

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776373
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Human Rights as a defence in International Investment Arbitration

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777393
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Παντοπούλου Έλενη-Δήμητρα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η επιτροπή ακίνητης περιουσίας της "ΤΔΒΚ" για την αποκατάσταση της περιουσίας των Κυπρίων προσφύγων υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798951
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπαβαβέας Ηλίας-Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης στα πλαίσια της επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2799342
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. ΕΝΟΠΛΗ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777377
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μηλιώνη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. “Armed Opposition Groups Fighting the Wars of the New Age: an Analysis of Status and Context”

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778765
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μπούρχα Κρυσταλία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875563
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Ράδοβιτς Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο