Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συμβολή στην ανατομική μελέτη της συμπαθητικής νεύρωσης των περιφερικών αρτηριδίων των άκρων και διαφορές αυτής στα άνω και κάτω άκρα.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2326526
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαμόλης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η ανοσολογική ταυτότητα εντός του όγκου και στο περιφερικό αίμα ως βιοδείκτες πρόγνωσης στον καρκίνο του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2748106
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τομέας Μορφολειτουργικός
Συγγραφέας:
Φόρτης Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ανατομική μελέτη των ασταθών μυών του θωρακικού τοιχώματος στη χειρουργική του μαστού και της μασχάλης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838698
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δουβετζέμης Στέργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Νευροβιολογία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778516
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγέλη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός και ορμόνες του λιπώδους ιστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2820855
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στρατηγού Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Development of quality control protocol and software tool for the correction of geometric distortions and signal inhomogeneities in magnetic resonance images

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2750807
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παππάς Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Γενετική ανάλυση του πρωτοπαθούς γλαυκώματος ανοικτής γωνίας στον Ελληνικό πληθυσμό

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2619018
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λάβαρης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ανατομική μελέτη και παραλλαγές της αρτηρίας του Adamkiewicz και σχέση αυτής με το οσφυϊκό όγκωμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2358530
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρπούζος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Συσχέτιση της 25-υδρόξυ-βιταμίνης D και καρδιαγγειακού κινδύνου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2777362
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νίτσα Αλκίπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Ο ρόλος της κινάσης MK2 στην ανάπτυξη φλεγμονής και καρκίνου του εντέρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2775106
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Henriques Αna
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Δημιουργία αγγείων από ανθρώπινο ομφάλιο λώρο και μελέτη της λειτουργικότητας τους πριν και μετά την κρυοκατάψυξη τους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2813937
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαλλής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Ανατομική και ιστοχημική μελέτη της επίδρασης του συμπαθητικού συστήματος στις καρδιαγγειακές παθήσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2866191
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δάγλας Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Γήρανση του νευρομυϊκού συστήματος στη Drosophila. O ρόλος του ασβεστίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2866323
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ξηρού Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Υπολογιστική μοντελοποίηση της ιστικής επιδιόρθωσης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε πειραματόζωα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2859539
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ηλιοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017

15. Ανατομική προσέγγιση δερματικών κρημνών μείζονος γλουτιαίου μυός για χρήση σε μεγάλα ιστικά ελλείμματα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2875275
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Συμβολή των Μονάδων Αιμοδοσίας στη δωρεά σώματος για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838521
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωστορρίζος Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ρύθμιση της αντιγονοπαρουσίασης από τα μόρια τάξης Ι του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας, μέσω μεταβολών στην ενδοκυττάρια παραγωγή αντιγονικών επιτόπων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2887351
Μονάδα:
Τομέας Μορφολειτουργικός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουμάντου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας