Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Προβλήματα Συναρτησιακών Εξισώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2730782
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πάλλας Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

2. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλλιέργεια της Εικαστικής Αγωγής των μαθητών στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1676729
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Καλαματιανού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

3. Μαθηματικοποίηση των εξηγήσεων στό μάθημα των μαθηματικών: ο ρόλος των συμβόλων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1660087
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Σκαφτούρου Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

4. Η συμβολή των Διαγωνισμών (Εθνικών και Διεθνών) στα Μαθηματικά, στην ανίχνευση των χαρισματικών μαθητών στα Μαθηματικά, στην εξέλιξη τους ως νέων επιστημόνων και στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2362377
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Τυρλής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας και ο Ρόλος των ΤΠΕ στη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2729718
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χουστουλάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Στήριξη μιας Μαθήτριας Στ΄ Δημοτικού για την Κατανόηση του Πολλαπλασιασμού Κλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703638
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Μπίκινη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση