Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών: ερευνητική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2729723
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκορτσά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Κριτήρια ελέγχου ποιότητας στο έργο των στελεχών της εκπαίδευσης.Η περίπτωση των διευθυντών δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1684326
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λαμπρέλλη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017

3. Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Έργων με Πολυκριτηριακές Στοχαστικές Προσεγγίσεις

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519391
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αποφάσεις

4. Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672501
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λουδάρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Σπουδών

5. Ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη διοίκηση και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συγκριτική μελέτη.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2672571
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Συγγραφέας:
Καρατζαφέρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Η διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το παράδειγμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον ευρύτερο αεροπορικό χώρο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1643088
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Ζάγαρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

7. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2721021
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
ΒΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Ο ρόλος του μέντορα στην εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1614252
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Βασιλείου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Η αυτεπάρκεια των μαθητών με συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) και οι στάσεις τους ως προς τη φυσική άσκηση ως παράγοντες που επηρεάζουν το Δ.Μ.Σ. (Δείκτη Μάζας Σώματος)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2868837
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Συγγραφέας:
Μοσχόβη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. Η οργάνωση και η διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του ’70. Συγκριτική, θεσμική και ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2876179
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Συγγραφέας:
Λυμπεροπούλου Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση