Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Παράγοντες της σχολικής ηγεσίας που συντελούν στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1643082
Μονάδα:
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Αντιλήψεις γονέων, νηπιαγωγών,δασκάλων και ειδικών ψυχικής υγείας για τη σχολική ετοιμότητα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1676174
Μονάδα:
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Παπαδήμα Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

3. Διερεύνηση Μηχανισμών Λειτουργικής Ασυμμετρίας Εγκεφάλου Κωφών και Ακουόντων Μαθητών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1676648
Μονάδα:
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Ράντου Μαρία-Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

4. Διερεύνηση του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικών σχολείων Αττικής και Κεφαλονιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668139
Μονάδα:
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Βάλτου Μαρία-Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

6. Διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και προσδιορισμός κριτηρίων για την ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819723
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζαχαρογέωργα Τιμόκλεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

7. Ψυχοσυναισθηματικές και γλωσσικές λειτουργίες μαθητών με Διεγνωσμένα Μαθησιακά Προβλήματα κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Προτάσεις για την παραγωγή διδακτικού υλικού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838735
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δεφίγγου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

8. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Παρέμβαση στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2864694
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Συγγραφέας:
Βασιλείου Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση