Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι προσπάθειες ενσωμάτωσης της στην Ελλάδα: μία νομικοπολιτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519149
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Μπρούσαλη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2011
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Ο Συριακός εμφύλος πόλεμος και ο ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518764
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μάϊνα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Ο θεσμός των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο: μύθοι και πραγματικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453044
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Τσιάλτας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Στα Πλαίσια μίας «Άσπονδης» Συνεργασίας: Οι Σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας από το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι Σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1443078
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μπέντης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Σύγκριση της πολιτικής εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή ως συνιστώσα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό την προεδρία του George W. Bush και του Barack Obama.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453113
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Καρδαση Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Η επίλυση συγκρούσεων κατά Burton και κατά Harvard: Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού την περίοδο 1999-2004.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1505983
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Καλλινίκου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Greek-Bulgarian reconciliation process in the late postwar period (1954-1981).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446830
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Kostadinova Tonka
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Η προοπτική της ένταξης στην Ε.Ε. και οικονομική προσαρμογή : Η περίπτωση της Σερβίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506243
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Μιγιάτοβιτς Νατάσα
Έτος εκπόνησης:
2011
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Πολιτική Οικονομία της Αποδημίας Ελλαδιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450002
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Αθανασόπουλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Ο νέος ρόλος της Γεροντίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και προοπτικές για βαθύτερη ενοποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519146
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Κοντούρογλου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία: κοινοτικές, μεσογειακές «πύλες» της παράνομης μετανάστευσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519159
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας:
Φιονάτου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2011
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες