Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ακουστική νευροπάθεια. Μελέτη ανασκόπησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875396
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ευθυμίου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Διερεύνηση ακουστικής νευροπάθειας μετά από λήψη Oxaliplatin: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875245
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δρύλλη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ηλεκτροκοχλιογραφία στην κλινική πράξη. Μελέτη ανασκόπησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875272
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκερμπεσιώτης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Κώφωση από την αρχαιότητα μέχρι τον Charles – Michel de l’ Epée

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875345
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρμαρά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Σφύζουσες Εμβοές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαίρα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Μη σφύζουσες εμβοές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Καλοήθης ίλιγγος θέσης - του οπίσθιου καθέτου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875301
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρίζος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Γενετική της κώφωσης:Τι ξέρουμε σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875250
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πλουμίδου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας