Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Στάθμιση και πολιτισμική προσαρμογή στα Ελληνικά του ερωτηματολογίου patient neurotoxicity questionnaire (PNQ), σε ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια μετά από χημειοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838043
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσολερίδης Θεόφιλος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Ο πόνος στις λειτουργικές διαταραχές του στοματογναθικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850575
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μόραλη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η φυσικοθεραπεία ως τρόπος αντιμετώπισης στον καρκινικό πόνο. Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867161
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαζιώτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ο ρόλος της μικρογλοίας στον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο. Επισκόπηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καράβης Μιλτιάδης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η μουσική παρέμβαση στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878996
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγουράκης Μανόλης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος μετά από μαστεκτομή. Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βουλουτάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Φυσικοθεραπεία με κρουστικά κύματα σε επώδυνες παθήσεις ώμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876242
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανιάτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Πόνος και προσωπικότητα σε έφηβους αθλητές ποδοσφαίρου: μια περιγραφική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λεβαντής Ανάργυρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Η επίδραση των laser υψηλής ισχύος στις επώδυνες παθήσεις του ώμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878967
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φίλης Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Η χρήση της Confusion Assessment Method (CAM) για συσχέτιση γνωσιακών διαταραχών και πόνου σε ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα ισχίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βιτούλα Κρυσταλλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας. Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βακιάρου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας