Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κατάθλιψη και άγχος σε εξαρτημένους από το αλκοόλ που βρίσκονται σε θεραπεία για το έτος 2016: Διαφορές μεταξύ των φύλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πατατανέ Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Γονικοί δεσμοί, παραδοσιακός και διαδικτυακός τζόγος : μια διερεύνηση σε πληθυσμό νέων ενηλίκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820175
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζόπουλος Κοσμάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Μετάφραση και στάθμιση για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό του ερωτηματολογίου CEBRACS για τη μελέτη του φαινομένου drunkorexia

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γούλας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ψυχολογική καταπόνηση και συμπεριφορές κινδύνου σε χρήστες θεραπευόμενους με χορήγηση υποκαταστάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838857
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαγκλής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η διερεύνηση της σχέσης μητέρας-κόρης στις διατροφικές διαταραχές και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778886
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαντζή Μιρέλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η διερεύνηση και η μέτρηση του βαθμού επίδρασης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800131
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Διερεύνηση βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζομένους του ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαρβάνη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Χρήση- Κατάχρηση του διαδικτύου απο άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850566
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαντσουκάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Διερεύνηση εμπειριών σχολικού εκφοβισμού και οικογενειακών παραγόντων σε δείγμα νεαρών ενήλικων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866833
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καροπλεσίτη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Άγχος και Επαγγελματική Εξουθένωση στο Θεραπευτικό Προσωπικό των Δομών Απεξάρτησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωτοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μια έρευνα για το βαθμό χρήσης ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών από νεαρούς ενήλικες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876600
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παγκάλου Μελίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Διερεύνηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής της οικογένειας, με εξαρτημένο απο το αλκοόλ γονέα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεράπου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Μελέτη εκτίμησης επιπολασμού και περιγραφής παραγόντων κινδύνου χρήσης ουσιών σε δείγμα προσφύγων στην περιοχή των Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλανόπουλος Λάζαρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Συννοσηρότητα στους ασθενείς που εισάγονται στον ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877271
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σερενές Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Διερεύνηση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών σε έγκυες θεραπευόμενες και η εμφάνιση τοξίκωσης στο έμβρυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876111
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Διερεύνηση και σύγκριση των νοσηλειών με κατάχρηση ουσιών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ τα έτη 2014 και 2017-Ανάλυση δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φράγκου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Χρήση ουσιών ανάμεσα στους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875819
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάκα Ντριλόνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Στατιστικά στοιχεία από πραγματογνωμοσύνες που αφορούν τα ναρκωτικά, για τη δεκαετία 2007-2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαριδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες στην Αθήνα: στάσεις απέναντι στην χρήση καπνού, αλκοόλ και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2860380
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βουδούρη Νίκη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Food Craving Questionnaire-Trait-reduced: Στάθμιση ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό και συγκριτική μελέτη σφοδρής επιθυμίας για κατανάλωση τροφής ανάμεσα σε υγιείς εθελοντές και ασθενείς διαγνωσμένους με κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878552
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτουλογένης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας