Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Κατάθλιψη και άγχος σε εξαρτημένους από το αλκοόλ που βρίσκονται σε θεραπεία για το έτος 2016: Διαφορές μεταξύ των φύλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πατατανέ Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Γονικοί δεσμοί, παραδοσιακός και διαδικτυακός τζόγος : μια διερεύνηση σε πληθυσμό νέων ενηλίκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820175
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζόπουλος Κοσμάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η διερεύνηση και η μέτρηση του βαθμού επίδρασης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800131
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. H χρήση απαγορευμένων ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής σε ερασιτέχνες Έλληνες δρομείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879234
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζάκας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Συννόσηση ψυχιατρικής διαταραχής και χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876610
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόκκαλη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Διερεύνηση στάσεων επαγγελματιών υγείας απέναντι σε άτομα με διαταραχή χρήσης ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883205
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουραζάνα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Εθισμός στην τροφή: Προσαρμογή και μελέτη της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Yale Food Addiction Scale σε ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ξυράφη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Συνήθειες στην κατανάλωση αλκοόλ και στη χρήση βενζοδιαζεπινών σε ηλικιωμένους στον ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νατσιοπούλου Διονυσία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Η επίδραση των πρώιμων δυσλειτουργικών σχημάτων και της ιδιοσυγκρασίας στον εθισμό στο διαδίκτυο σε νεαρούς ενήλικες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884472
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρούσσου Βασιλική-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Χρήση Αλκοόλ σε Νησιωτικό Πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884529
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λουκόπουλος Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μελέτη εκτίμησης επιπολασμού και περιγραφής παραγόντων κινδύνου χρήσης ουσιών σε δείγμα προσφύγων στην περιοχή των Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλανόπουλος Λάζαρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Συννοσηρότητα στους ασθενείς που εισάγονται στον ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877271
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σερενές Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Στατιστικά στοιχεία από πραγματογνωμοσύνες που αφορούν τα ναρκωτικά, για τη δεκαετία 2007-2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαριδάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Παράλληλη χρήση ουσιών από θεραπευόμενους σε πρόγραμμα υποκατάστασης (βουπρενορφίνη) στη Χαλκίδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879152
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Οκτωνιάτη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Ψηφιακός εθισμός: Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και η εξάρτηση από το διαδίκτυο ως προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σε νεαρούς ενήλικες 18-30 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878575
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαλάσκας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Food Craving Questionnaire-Trait-reduced: Στάθμιση ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό και συγκριτική μελέτη σφοδρής επιθυμίας για κατανάλωση τροφής ανάμεσα σε υγιείς εθελοντές και ασθενείς διαγνωσμένους με κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878552
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτουλογένης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Μια έρευνα για το βαθμό χρήσης ιστοσελίδων διαδικτυακών γνωριμιών από νεαρούς ενήλικες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876600
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παγκάλου Μελίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Διερεύνηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής της οικογένειας, με εξαρτημένο απο το αλκοόλ γονέα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεράπου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Διερεύνηση και σύγκριση των νοσηλειών με κατάχρηση ουσιών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ τα έτη 2014 και 2017-Ανάλυση δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φράγκου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Χρήση ουσιών ανάμεσα στους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875819
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάκα Ντριλόνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας