Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Σχέση της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και της ιντερλευκίνης-6 με την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με θωρακικό άλγος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866910
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολιαστάσης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Συσχέτιση του NT-proBNP με την έκταση της στεφανιαίας νόσου και τη σταδιοποίηση κατά Grace risk score σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυπαρίσση Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Συσχέτιση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου με μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα- μεταανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886999
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκοτσιμάρα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Σχέση της έκτοπης λιπώδους διήθησης του ήπατος και των μυών με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876391
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Σχέση της ποσότητας σπλαχνικού και υποδόριου κοιλιακού λίπους με την έκταση της περιφερικής αθηρωμάτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876389
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Προγνωστικοί δείκτες της εξέλιξης της μη ένοχης αθηρωματικής πλάκας στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2875960
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κλέττας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Συσχέτιση του Grace Score με το Syntax Score στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876778
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσής Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ευαισθησία και ειδικότητα ηλεκτροκαρδιογραφικών δεικτών υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας με ηχοκαρδιογραφικούς δείκτες. Δεδομένα από τη μελέτη "Κόρινθος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897349
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαχάρα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Σύγκριση των αρρυθμιολογικών συμβαμάτων κατά τη διάρκεια δυναμικής σπινθηρογραφικής μελέτης αναφορικά με το επίπεδο καρδιακής φόρτισης, το βαθμό ισχαιμίας και την ανατομική εντόπιση των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917126
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουστόγιαννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Σχέση οστεοπροτεγερίνης και αδιπονεκτίνης με τα ανευρύσματα και το διαχωρισμό ανιούσης θωρακικής αορτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκολιοπούλου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η επίπτωση των κολπικών έκτακτων συστολών σε ασθενείς με κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια παρακολούθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916867
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γώγος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Χρόνος αιμόστασης μετά από καθετηριασμό της άπω κερκιδικής και συμβατικής μεθόδου της κερκιδικής αρτηρίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916879
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταθοκωστοπούλου Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας