Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αξιολόγηση της νέας παραλλαγής c.92+7A>G (IVS-I-7A>G) στο γονίδιο της β-σφαιρίνης (ΗΒΒ) μέσω μελέτης RNA με RT-PCR σε ανώριμα ερυθρά κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812801
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σάπκα Κλεάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Μοριακή διερεύνηση ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσουλούφα Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ανασκόπηση του συνδρόμου Williams - Beuren

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812667
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαριάς Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ανάλυση γονιδίων προδιάθεσης στον καρκίνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου μέσω της επόμενης γενιάς αλληλούχισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δελλατόλα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. H προγνωστική και προβλεπτική σημασία του συνδυασμού κυτταρογενετικών βλαβών και φαινοτυπικού προφίλ σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810673
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργάκη Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Εκτίμηση της δυνατότητας ανίχνευσης του μωσαϊκισμού με μικροσυστοιχίες CGH+SNP

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810665
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασιλοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) με αλλοιώσεις στο χρωμόσωμα 7

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810717
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαυρίδου Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Περικεντρική αναστροφή inv(9)(p23q22.3) στον ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810682
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ηλιοπούλου Παυλίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Μελέτη έκφρασης του mir-29a-3p και περιβαλλοντικών παραγόντων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κελαϊδώνη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Ανάλυση για την αξιολόγηση των δευτερευόντων ευρημάτων από τα αποτελέσματα της Αλληλούχησης Επόμενης Γενιάς, σε περιστατικά με Νευρομυϊκό νόσημα με σκοπό να εντοπιστούν παραλλαγές σε προδιαθεσικά γονίδια για καρκίνο και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877076
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεγαγιάννης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μελέτη χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε δείγματα προγεννητικού ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φίτση Ελεάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μελέτη της επίδρασης εξωγενώς χορηγούμενης ερυθροποιητίνης (EPO) στην αγγειογένεση μετά από πρόκληση ισχαιμίας σκέλους σε μύες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864343
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρούμελη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. WES και καρδιαγγειακά νοσήματα ( Marfan / Marfan -Like )

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887416
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρέντζελου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση για σπάνιο μονογονιδιακό νόσημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864728
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ραυτοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Η διγονιδιακή κληρονομικότητα ως προδιαθεσικός παράγοντας στον καρκίνο στην παιδική ηλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τηλέμης Φαίδων-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Μοριακή διερεύνηση του γονιδίου IKZF1 σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία Β λεμφοβλαστική λευχαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877451
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαστάθη Ευτυχιάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Μοριακή διερεύνηση ασθενών με νόσο Wilson

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876800
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κύτταρης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Μελέτη συσχέτισης μεταξύ πολυμορφισμών σε γονίδια που σχετίζονται με τα μεταβολικά μονοπάτια των θυρεοειδικών ορμονών και την κλινική έκβαση σε υποθυρεοειδικά παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877825
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκίκα Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Μελέτη της πρωτεΐνης δεσμευτικής της θειορεδοξίνης (TXNIP) σε πλακούντες μητέρων με διαβήτη κύησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879422
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λουκανάρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Μετατροπή μεσεγχυματικών κυττάρων σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886083
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μερτζανιάν Άννυ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας