Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και δείκτης μάζας σώματος σε σχέση με την αντίληψη της εικόνας σώματος σε εφηβικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Το άγχος των εξετάσεων και η ψυχική ανθεκτικότητα σε εφήβους μαθητές Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867091
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαντά Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

3. Οικονομικά χαρακτηριστικά και συναισθηματικά/συμπεριφορικά προβλήματα σε εφήβους μαθητές γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867427
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοβάνη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Δυνατότητες και προβλήματα ψυχικής υγείας, χρήση ουσιών και ελεύθερος χρόνος μαθητών Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867171
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσεκούρα Αποστολία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Οικογενειακές Σχέσεις, Αυτοεκτίμηση και Προβλήματα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867247
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ψαρέλη Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. Επιδημιολογική μελέτη των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών στον μαθητικό πληθυσμό του Νομού Ευβοίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873332
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συνεφιάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Συσχέτιση του Αισθητηριακού Προφίλ με την κλίμακα Vineland σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874676
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ασλάνη Αναστασία-Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Διερεύνηση των περιγεννητικών παραγόντων κινδύνου στις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Η σχέση τους με το δείκτη νοημοσύνης και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγιάννη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Ψυχική υγεία και ενημέρωση τέκνων για την ψυχική νόσο των γονέων τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878494
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαηλία Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Συσχέτιση του Αιτίου Παραπομπής και της Βαρύτητας των Συμπτωμάτων της Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878940
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντόβα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με πρόσφυγες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσώνη Σεβαστή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Συναισθηματικός δεσμός και Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου σε εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880123
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαβρής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Στάθμιση «Κλίμακας Αποτελεσματικότητας/ Ενδυνάμωσης των Νέων - Ψυχική υγεία»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880008
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Επίδραση του γονικού ρόλου και των χρόνιων οικογενειακών συγκρούσεων στα επίπεδα άγχους παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Διαγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιακούλια Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Συνυπάρχουσα Ψυχοπαθολογία σε Παιδιά και Εφήβους που παρουσιάζουν Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, Επικοινωνίας και Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880391
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούκουλα Ευαγγελία-Αριστονίκη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Χαρακτηριστικά Σκληρότητας - Απάθειας σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Διαγωγής: επιθετικότητα και ενσυναίσθηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876444
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκότση Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Η μοναξιά σε μαθητές δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873385
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θανασούρα Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Οικονομική Δυσπραγία και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων: Ο Διαμεσολαβητικός ρόλος των Γονικών Πρακτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874788
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παχάκη Χρυσάνθη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ψυχωτικές εμπειρίες σε εφήβους με ιστορικό τραύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μυλωνά Σαββίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Κλινικά χαρακτηριστικά ζευγών αδελφών με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος: Συγκριτική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874687
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσανακαλιώτη-Παντελάκη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας